April 2020
Etter et over et halvt års opphold i aktiviteten på nettstedet er det en glede igjen å kunne legge ut bøker på Sjeleskatt.
Det legges denne gangen ut 40 bøker. Noen er bare små hefter, andre mer omfattende. Her er prekensamlinger og annen oppbyggelse, misjon, biografier, fortellinger og romaner.
Det kunne trolig vært av interesse at det nevntes litt om den enkelte av bøkene og litt om forfatterene, men det har jeg ikke kapasitet til.


Nils Pedersen Aalvik (1851-1914)
Også I skal vidne


Friedrich Ahlfeld (1810-1884)
Forvalteren og hans Søn


At være eller ikke være


Axel Beck (1873-1949)
Da Lynet slog ned


Axel Beck (1873-1949)
Øjeblikkets alvor


Peter Eggert Benzon (1857-1925)
Svovl : to Fortællinger


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Santalmissionen - 50 års Missionsarbeide


I fjerde nattevakt 1.
Bøn og forbøn. Hvorledes opleves ingripen av Gud? Vinde mennesker.


Charles Chiniquy (1809-1899)
Katolicismen avsløret : et tilbakeblik på mit liv. 1
Femti år i den romersk-katolske kirke


Jonas Dahl (1849-1919)
Tugtemesteren


Peder Dreyer (1860-1939)
Forkynd Kristus


Bjarne Engelstad (1872-1939)
Livets labyrint


Jonathan Gideon (1880-1946)
Johannes fra Antiokia


Den kjærlighet som venter


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 1


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 2


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 3


Ole Jensen (1834-1915)
En liten kirkehistorie : i fortellinger for skolen og hjemmet


Sigrid Johanssen (1862-1931)
Lys kristentro


Familien Fultons Husholdningsførelse,
eller Tre Måder at leve på : en amerikansk Fortælling
Svært lite av evangelisk innhold i denne, men velger likevel å legge den ut.


Martin Luther (1483-1546)
Udlæggelse af den 68de Psalme


Niels Peder Madsen (1860-1916)
Små træk fra den store krig


Hans Martinussen (1881-1946)
Vesle Kathie


Viktor Myrén (1883-1941)
Det forjættede land
Bind 3 i en trilogi, men kan svært godt leses som en selvstendig bok.


Retfærdiggjørelsen og helliggjørelsen


Af Min Trøstebibel


Vilhelm Rasch (1866-1939)
Når vejret blæser


Augustins omvendelse


Lærer du dine Børn at bede


Arne Thu (1891-1944)
På hellig grunn
En reiseskildring fra Israel eller Palestina som området den gang kaldtes.
Arne Thu var misjonær for Santalmisjonen i India og reiste i 1926 heim til Norge og fikk da med seg oppholdet som er bakgrunnen for boken. Thu døde som fange på Grini 27. juni 1944. Du kan lese mer om han her.Boken fra middelalderen (første gang trykt i 1498) sies å handle om Johan Tauler, en påstand som mange har dradd i tvil. Kirkehistorikeren Ivar Welle sier veldig klart at denne bokens innhold er diktning og ikke har noe som helst med Tauler og Taulers liv å gjøre. Både Martin Luther og Hans Nielsen Hauge omtaler boken positivt. 
Jacob Traasdahl (1838-1903)
To dødsleier og to veier


Charlotte Maria Tucker (1821-1893) A.L.O.E. (A Lady of England)
Familien Roman
Fortsettelse av "Jettenes overvinner" som er lagt ut tidligere.


Andreas Vatne (1861-1941)
Helbredelse ved bøn


Sælsomme Fortællinger


Karl Vold (1875-1948)
Den hellige arv


Karl Vold (1875-1948)
Mellem lidelsens bueganger


Karl Vold (1875-1948)
Stene eller brød


Karl Vold (1875-1948)
Vekter, hvor langt på natt


Theodor Westergaard (1874-1941)
Blomster i høst


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.