Mai 2015
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Sigurd Normanns doktoravhandling fra 1933: "Viljefrihet og forutbestemmelse i den lutherske reformasjon inntil 1525".
Sigurd Normann var prest og senere biskop. Han stiftet i 1928 "Norges Lutherlag" hvor han var formann til han døde i 1939.
Hans doktoravhandling er en grundig og omfattende studie av temaet som tittelen tilsier. Den vil kanskje ha litt begrenset interesse for de fleste da det vel er relativt få som skjønner latin og her er tett med sitater og uttrykk på latin. Har en interesse av Luther og hva han lærte er boken likevel av stor interesse - selv om en kanskje mister tråden iblant.


Gustav Jensen, Bønebok, umsett av Peter Hognestad.
Dette var med i Gustav Jensens forslag til revidert salmebok i 1915.
En god, liten bønnebok.
Håper med tid og stunder også å få lagt ut bokmålsutgaven.