Desember 2017
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

Dr. Martin Luthers Christelige Betragtninger til hver Dag i Året.
En god andaktsbok med stort sett korte men også noen litt lengre utdrag fra Luthers skrifter. Noen skriftsteder eller tema tas frem som en serie med andakter, eks. vis Fader vår. Språket i denne amerikanske utgaven fra 1894 er forholdsvis gammelt dansk. Skrivemåte på ett og samme ord varierer en del gjennom boken og for noen av disse har jeg gjennomført en skrivemåte. Enkelte steder har det vært nødvendig å sammenholde teksten med utgaven fra 1866.
 

Ole C. Iversen (1864-1933)

Gjennem vanskeligheter.
I denne boken tar Iversen frem noen av de mange innvendinger mot kristen tro som en kan møte på og kommer med veiledning i disse spørsmålene. Et par av stykkene bærer kanskje litt preg av at det er en stund siden de er skrevet, men selve problemstillingene er fortsatt like aktuelle. Her tas frem spørsmålene om hvorvidt det finnes en Gud og om muligheten for at Gud griper inn i vår verden og gjør under.  Vi møter de mange spørsmål omkring Jesus - jomfrufødselen, hans lidelse, død og oppstandelse. Andre emer er forsoningen, lidelsens gåte, fortapelsen, Den hellige skrift, og forholdet mellom Jesu og Paulus' lære.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.