August 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Bønnebok, av Gustav Jensen (1845-1922).
For en god stund siden kom jeg over: Bønebok, av Gustav Jensen, en nynorskutgave ved Peter Hognestad. Den satte jeg personlig stor pris. Den ble lagt ut på Sjeleskatt i mai. Jeg merker meg likevel at nynorsken, slik den var for omlag 100 år siden, kan bli litt vanskelig tilgjengelig endatil for dem som til daglig bruker nynorsk. Ved å legge ut bokmålsutgaven også, håper jeg at den språklig sett kan være lettere tilgjengelig for noen flere.


Tidens tanker, Anden samling, av Johan Michael Platou (1858-1937).
Jeg velger å legge ut også dette bind 2 av Platous "Tidens tanker", selv om jeg ikke kan følge ham i en del av det som han skriver. Nettopp fordi jeg ikke kan følge han får boken meg til å tenke over forkynnelsens viktighet, nødvendigheten av klar tale, på hvilket grunnlag kan vi som bekjenner oss som kristne ha fellesskap, hva er kristen enhet, osv. Hans hovedanliggende er sjelers frelse, og så lenge han ser det mulig i Jesus alene, ser jeg at vi har samme utgangspunkt om vi enn tenker forskjellig om en del annet. Alt i alt: Bøkene "Tidens tanker" av Platou får meg til å tenke og da er det ikke bortkastet å ha lest dem.