Februar 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Oscar Handeland (1890-1967)
Vårløysing 1-3.
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker.

I de 3 kirkehistoriske bøkene "Vårløysing" har Oscar Handeland skildret lekmannsarbeidet i Norge i hovedsak i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Vi får i bind 1 møte forkynneren Tormod Rettedal som en representant for forkynnerne som virket i denne tiden, men boken er noe langt mer enn en biografi. Boken har sin styrke nettopp i det at vi ikke bare får en mengde historiske opplysninger, men finner en frisk og levende skildring av en person som opplevde mye av arbeidet som voks frem i denne tiden. Bøkenes innhold er på mange måter en skildring av norsk vekkelseshistorie på luthersk grunn. Videre får vi i disse bøkene innsikt i kampen mot rasjonalisme og død forstandstro, kampen for å ta være på kristendomsundervisningen i skolen og dermed historien om de kristne lærerskolene.
I bind 1 begynner historien ved Høgsfjorden i Rogaland og tar oss videre med rundt om i fylket og så går turen til Agder og til Hordaland.
I bind 2 er det særlig kristenlivet på Sunnmøre vi hører om og i bind 3 får vi bl.a. være med til Telemark og til Oslo og Østfold.
Også i bind 2 og 3 er det i grunnen personskildringene som er styrken i fremstillingen.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Martin Luther (1483-1546)
Luthers bordtaler finnes i flere forskjellige utgaver på norsk og dansk. Selv om det på "Sjeleskatt" allerede er to utgaver fra før, legges denne måneden ut en liten utgave ved Vilh. Beck (som er blitt enda litt mindre fordi det mangler 2 sider i skanningen).

For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Boken er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.