Desember 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Barneprekener, av Johan LundeNye barneprekener, av Johan Lunde
"Barneprekener" og "Nye barneprekener" er to flotte samlinger av enkle oppbyggelige prekener skrevet for barn, men vel verdt å lese uansett alder.
I "Nye barneprekener" er det tatt med en "ny" preken fra samleutgaven "Barnas søndagsbok" (1934), slik at samlingen av barneprekener blir mer komplett.
(Som det fremkommer av bildene ovenfor har jeg her tatt med to cover for begge bøkene.)


Vesle-Knut, av Johan Lunde
Barnebok skrevet med utgangspunkt i Johan Lundes egen barndom.


Kristus vor frimodighet, av Johan Lunde
3 taler av Lunde, bl.a. talen han holdt da han ble innsatt som biskop.


Menneskeædere vundet for Herren, av Oscar Michelsen
Et interessant glimt inn i misjonsarbeid på Tongoa i det som i dag er landet Vanuatu (den gang Ny-Hebridene). Da Michelsen kom dit var kannibalisme utbredt, men etter som evangeliet fikk gripe tak i folket ble det en ny tid også slik.
(For ca 20-25 år siden ble boken utgitt i en forkortet og språklig oppdatert utgave: Menneskeetere vunnet for Herren. Utgitt av Terje Nærland.)


Jesus lever, av Bjarne Engelstad
Roman med handling fra Oslo omlag 100 år tilbake i tid.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


November 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Ludvig Hope, av Oscar Handeland
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker. 
Denne måneden er det en glede å få legge ut disse to flotte biografiene om Ludvig Hope og Sigurd Odland. Disse er vel verdt å prioritere dersom du ikke allerede har lest dem eller det er lenge siden du leste dem.


Sigurd Odland, av Oscar Handeland


I skyggen av foldede hender, av Syllander Brekke
En fortelling fra den tiden da mange nordmenn drog over havet til Amerika for å søke lykken. Det gikk slett ikke alltid som en hadde tenkt. Men, det å få leve i skyggen av foldede hender, gir håp om det skulle bli aldri så "håpløst".


Bedstefars Solstråle, av Jens Marius Giverholt
En enkel fortelling, skrevet for barn, i likhet med de fleste av Giverholts bøker.


Aonio Paleario, av Vilhelm Sommerfelt
Aonio Paleario og bogen om Kristi velgjerning.
To evangeliske martyrer i reformationens århundrede.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Oktober 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


William Hole (1846-1917) / Johan Lunde (1866-1938)

JESUS FRA NASARET
HANS LIV OG VIRKE

FORTALT FOR BARN OG UNGDOM
EFTER DET NYE TESTAMENTE

I TILKNYTNING TIL
WM. HOLE’S
BILLEDER FRA JESU LIV

AV
JOHAN LUNDE
BISKOP

Denne flotte boken med William Holes bilder var jeg så heldig å finne på en gjenbruksbutikk. Den nye utgaven har jeg hatt lenge (Det evige motiv, Dreyer forlag, 1980). Denne gamle utgaven som det ikke lenger er copyright på, med tekst av Johan Lunde, kjente jeg til at eksisterte uten at jeg hadde sett den tidligere.
Last den ned i beste pdf-oppløsning og gled deg over de flotte bildene og les Johan Lundes tekster. "Fortalt for barn og ungdom" sier tittelsiden, men denne "bibelhistorie" er like nyttig for oss som for lengst er forbi ungdomsårene. Bakerst i boken er Holes egne kommentarer til bildene som også er interessant lesning.Jonas Myhre (1862-1945)
Små søndagsandakter for barn
Fra Jonas Myhres forord til boken:
Disse små søndagsandakter er et utvalg av dem jeg i sin tid skrev i Misjonsselskapets Barneblad, da jeg i nogen år redigerte det som forstander for Misjonsskolen i Stavanger. Det merkes på dem at de blev skrevne med tanke på misjonens barneforeninger, så de kunde brukes som andakter for disse. Derfor minner de ofte om misjonen.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
September 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Dwight Lyman Moody (1837-1899).
Barnesogur


Ole Langeland (1830-1934).
De gamle stier

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
August 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Fra troens front.


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Glødet i ild

To gode oppbyggelige bøker. Den første tar utgangspunkt i Jesu fristelse og viser oss hvor stor nytte også vi har av disse tekstene.
Den andre, Glødet i ild, handler om sendebrevene i Åpenbaringsbokens andre og tredje kapitel.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Juli 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:Erik Ambjør (1871-1930).
Frelsens budskap
Gode, oppbyggelige og klare taler. Disse talene er vel verdt å ta seg tid til å lese. Denne andre-utgaven av Ambjørs bok har noen færre taler enn den første utgaven, men første-utgaven har gotisk skrift og dermed er det problematisk med tekstgjenkjenning av skanningen.
Som det indirekte fremgår av boken var Ambjør forstander i frikirken i Oslo da disse taler ble holdt, og det nevnes også at han er kommet tilbake fra Sør-Afrika. I boken "Den Norske Evangelisk Lutherske Frikirke gjennom 75 år" leser vi at 23 år gammel hadde Ambjør dradd til Sør-Afrika "for å slippe unna Gud", men der i Sør-Afrika fant Gud ham. Pga. sykdom som omtales som klimafeber (muligens malaria?) reiste han heim til Norge. Sykdommen ble han ikke frisk av, men han begynte å vitne om Gud først i heimbygda Biri og senere som forkynner for frikirken. Han var en tid på Hamar og senere i Kragerø (der han også en tid var forstander). Etter nærmere 3 år som "vikar" for forstander Peder Tallaksen i Oslo ble han i 1908 innsatt som forstander i menigheten der. Han måtte slutte av etter et par år pga. sykdom. Senere møter vi han bl.a. i Brandbu, Fredrikstad og Bergen før han i 1929 drog til Amerika for å virke for "Brodersamfunnet". Etter vel ett års virke i Amerika fikk han heimlov, men forkynnelsen hans hadde satt spor både i Amerika og heime i Norge. Les boken, og den vil trolig sette sine gode spor også hos deg.

Boken inneholder også en tale av Andreas H. Holm (1869-1935) og en tale av Anders Giset (1864-1936).Sjælevindere
Tre taler om nødvendigheten av arbeidet med å føre mennesker til Jesus og hvorledes dette kan skje. En liten bok til ettertanke for den som bekjenner seg som en kristen.


På farlige Veie
Oppbyggelig fortelling om en ung gutt som havner i problemer og om Guds vei for ham ut av dette.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juni 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Fra Jøde til Kristen - Erfaringer som Jøde og KristenPeter - Fisker, Discipel, Apostel

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mai 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Martin Luther (1483-1546)
Om den rette Gransken i Skriften.
Et lite hefte med en kort utleggelse av Joh.5:39-45, supplert med noen avsnitt fra Luthers bordtaler om Guds ord.På Ligården.
Oppbyggelig fortelling.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
April 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Bind 9 Enchiridion, av Aurelius Augustinus.

 

Martin Luther (1483-1546)
Udlæggelse af Pauli Brev til Galaterne.Amy Le Feuvre (1861-1929)
 Fortabte Sønner.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format. 
Mars 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:
 
 
Thascius Cæcilius Cyprianus (ca.200-258)
Bind 1 Om den almindelige Kirkes Enhed og Om Herrens Bøn, af Thascius Cæcilius Cyprianus. 
 
 
Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca.160-ca.220)
Bind 2 Forsvarsskrift for de Kristne mod Hedningerne, av Tertullian.
 
 
Martin Luther (1483-1546)
Rene og Apostoliske Lærdom.
Dr. Morten Luthers rene og apostoliske Lærdom især over Arvesynden, Retfærdiggjørelsen og Helliggjørelsen.
Utdrag fra Luthers skrifter om de nevnte temaene.
 
 
Henrik Kaarstad (1865-1927)
Romarbrevet, Kap. 1-8
En kortfattet og grei kommentar til de første 8 kapitlene av Paulus' brev til menigheten i Rom. Boken var i sin tid til bruk i lærerskolen men passer så absolutt for alle som vil få en enkel og grei oversikt over første halvdel av Romerbrevet. Boken er på et stort sett lettfattelig nynorsk målføre.
 
 
Amy Le Feuvre (1861-1929)
Teddys Knap.
En fin liten fortelling, kanskje fra først av tiltenkt barn, men så absolutt en grei bok også for voksne. Boken er på dansk og litt "gammelmodig" rent språklig. Har også funnet et par bøker til av Feuvre som kommer til å bli lagt ut senere. Så langt jeg kan finne er ingen av oversettelsene av hennes bøker til norsk i det fri, og blir det heller ikke på en god stund.
 
 
Ny Grund og Juleneget.
To små oppbyggelige fortellinger.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Februar 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:
 
 
Bind 3 Bekjendelser, av Aurelius Augustinus.
Tanken er å legge ut flere av bøkene i denne serien. Noen av skriftene i serien er relativt korte, Augustins Bekjendelser er av de mer omfattende. Deler av denne boken er like aktuelt i dag som den tid da Augustin skrev den og er nyttig til oppbyggelse og ettertanke. Boken er på mange måter Augustins selvbiografi, eller kanskje vi skulle si åndelige selvbiografi. Boken gir også et innblik i denne perioden av kirkehistorien.Martin Luther (1483-1546)
Tankesprog til hver Dag i Året.
Her er en lang rekke "gullkorn" fra Luther. Det mangler dessverre noen sider som jeg ikke har tilgang til. Jeg liker ikke å legge ut bøker som ikke er komplette, men tror at mange i likhet med meg selv kan ha interesse av denne likevel.Gustav Jensen (1845-1922)
Fra Påsketiden 1895, Fem Prædikener.

 

George Taylor Rygh (1860-1942)
Morgenrødens Vinger.
En utvandrerfortelling med et oppbyggelig sikte.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Januar 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Dr. Morten Luthers Beskrivelse af og Advarsel mod Sværmerne.
Språket er forholdsvis gammelt og setningene iblant litt lange, men boken er likevel stort sett lettlest. Det er aldri bortkastet tid å lese Luthers skrifter, så de trenger i grunnen ikke noen anbefaling. Denne er overraskende aktuell i vår tid sett i forhold til at stykkene er skrevet inn i en historisk situasjon som ligger så langt tilbake i tid. Det som gjør den så aktuell er nettopp det at Luther makter å føre oss inn i Bibelens ord og slik hjelper oss å se klart i møte med de mange læreretninger.

Eric Peter Giers (1701-1780)
 

Fra Erfaringens Skole.
Angående Omvendelse, Tro, Forsagelse, Helliggjørelse og Kors.
Efter E. P. Giers, bearbeidet af C. O. Rosenius.
En enkel men dyptpløyende bok. I samtaleform har vi her god sjelesorg og oppbyggelse.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.