Februar 2016.Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Oplevelser og indtrykk, Første del 1880-1889, av Reinert Larsen Aas (1849-1931)
Reinert Larsen Aas var fra Sand i Ryfylke. Jeg leste hans "Oplevelser og indtrykk", i to bind, for noen år siden og har lenge tenkt at de er så verdifulle at de burde gjøres tilgjengelige på "Sjeleskatt". Det er spennende å følge denne mannen fra unge år av og videre gjennom mange års tjeneste som misjonær for Det Norske Misjonsselskap på Madagaskars vestkyst. Bøkene er gode rent misjonshistorisk sett, og de har i tillegg så mange møter med mennesker på Madagaskar, innblikk i misjonærenes harde hverdag under vanskelige forhold o.s.v. at jeg tror du også vil ha glede av å lese dem! Kvaliteten på bildene i bind 1 er generelt sett ikke så gode men jeg velger å ta med alle likevel. Bildene i bind 2 som vil bli lagt ut senere, er stort sett av bedre kvalitet.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Markus' og Lukas' evangelier, av Sigurd Odland (1857-1937)
Denne kommentaren bør brukes sammen med kommentaren til Matteusevangeliet da den hele tiden henviser til det som er sagt der.
De fleste av disse bibelkommentarene er fortsatt tilgjengelig i bokform hos Antikkforlaget.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Utvalgte stykker, Bok 1, av Charles Stanley (1821-1890)
Det mangler mye på at jeg følger Charles Stanley i alt han skriver og noe av det er i grunnen ikke noe å bruke tid på. Deler av boken har en litt ubehagelig bismak, det gjelder spesielt hans omtale av kristne som tenker annerledes enn han selv. Men når det er sagt så må det også sies: Et par av stykkene er "rene perlene".
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


I Jesu Fodspor, av Charles M. Sheldon (1857-1946)
24. februar var det 70 år siden Charles Monroe Sheldon døde. Dermed kan jeg legge ut to av hans bøker.
Den første er: I Jesu fordpsor. Dette er en gammel dansk utgave av boken som på norsk er utgitt med titlene "I Hans fotspor" og "Hva ville Jesus gjort?" Denne boken trenger vel ikke noen omtale, men for ordens skyld: Det er en roman som handler om å ha Jesus som forbilde og dermed om hva som ville skje om vi våget å stille spørsmålet i vår hverdag: Hva ville Jesus gjort?
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Han er her, av Charles M. Sheldon (1857-1946)
Denne er vel tenkt som en slags oppfølger til "I Jesu fodspor" men med en litt annen innfallsvinkel. Kan vel kanskje samles i: Hva skjer når Jesus møter mennesker i dag?
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.