Desember 2017
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

Dr. Martin Luthers Christelige Betragtninger til hver Dag i Året.
En god andaktsbok med stort sett korte men også noen litt lengre utdrag fra Luthers skrifter. Noen skriftsteder eller tema tas frem som en serie med andakter, eks. vis Fader vår. Språket i denne amerikanske utgaven fra 1894 er forholdsvis gammelt dansk. Skrivemåte på ett og samme ord varierer en del gjennom boken og for noen av disse har jeg gjennomført en skrivemåte. Enkelte steder har det vært nødvendig å sammenholde teksten med utgaven fra 1866.
 

Ole C. Iversen (1864-1933)

Gjennem vanskeligheter.
I denne boken tar Iversen frem noen av de mange innvendinger mot kristen tro som en kan møte på og kommer med veiledning i disse spørsmålene. Et par av stykkene bærer kanskje litt preg av at det er en stund siden de er skrevet, men selve problemstillingene er fortsatt like aktuelle. Her tas frem spørsmålene om hvorvidt det finnes en Gud og om muligheten for at Gud griper inn i vår verden og gjør under.  Vi møter de mange spørsmål omkring Jesus - jomfrufødselen, hans lidelse, død og oppstandelse. Andre emer er forsoningen, lidelsens gåte, fortapelsen, Den hellige skrift, og forholdet mellom Jesu og Paulus' lære.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
November 2017
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther, Bind 3.
Så langt jeg har funnet ble det ikke gitt ut flere bind av "Luthers Folkebibliothek" enn de tre som nå er lagt ut her.


Peder Dreyer (1860-1939)


Jesu yppersteprestlige bøn. Kom over dette heftet av Peder Dreyer og har gleden av å dele det med andre her på Sjeleskatt. Dreyers skifter er enkle og oppbyggelige og vel verdt å lese.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Oktober 2017
Denne måneden er det 2 bøker av Martin Luther som legges ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther,
Bind 1 og Bind 2

Bind 3 kommer etter planen i slutten av november

Har tidligere lagt ut:
Udvalgte Skrifter af Dr. Morten Luther om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse. Denne boken er (med noen små variasjoner) den samme som bind 1 av Luthers Folkebibliothek, men velger å la begge utgavene være tilgjengelige.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
September 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Breve fra Luther

Denne måneden er det en fin samling med brev fra Luther som legges ut. Det gir oss et litt annerledes møte med Luther enn om vi eksempelvis leser en biografi om han. Boken gir oss i hans egne ord bl.a. glimt fra hans familieliv, hans forhold til myndigheter og storfolk og hans omsorg for den fattige. Disse brev viser omsorg for sjelens frelse og gir hjelp til å løfte blikket fra det daglige slit og strev mot målet for vår livsvandring.

Peder Fostervold (1884-1940)


Synder-retten
 
Kom over dette lille heftet på en gjenbruksbutikk, og det er en glede å kunne få dele disse små oppbyggelige fortellinger og betraktninger med flere ved å legge den ut her blandt bøkene på Sjeleskatt. Det ligger også en bok fra før av samme forfatter som anbefales varmt: Den faste grundvold. Legger til epub av den og har også fornyet pdf-utgaven.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
August 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)
Også i august er det bøker av Luther som er prioritert. Særlig den første anbefales varmt. Her er virkelig trøst å få for Guds barn i møte med sykdom og død.


Trøst for Syge og DøendeTre små Skrifter fra Årene 1539 og 1542
I. Om Papisternes Vievand, og om deres indviede Vox eller såkaldte "Agnus Dei".
II. Om at studere Theologie på den rette Måde (kun ved Bøn, Granskning og Anfægtelse kan Præsten blive, hvad han bør være).
III. En Formaning til alle den evangeliske Kirkes Præster og Lærere.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juli 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

 
Bibelske Sprog- og Skat-Kiste
Språket er gammel, men innholdet godt. Fant senere en utgave som har noe nyere språk, men var da nesten ferdig med denne gamle utgaven. (Kan hende den nyere utgaven blir lagt ut senere, men det blir evt. langt frem til det).


Philipp Melanchthon (1497-1560)Oration, eller Liig-Prædiken, over Doctor Martin Luther

Jan de Liefde (1814-1869)
 
 
En Kristens Indtægter og Utgifter
Kom over denne lille boken for 30 år siden og har lest den en del ganger disse årene - og kommer til å lese den om igjen. En liten bok med et stort budskap som en ikke lett blir ferdig med.
Fant nettopp denne gamle utgaven av boka som er i det fri.

Carl Olof Rosenius (1816-1868)
Det er en stor glede å få legge ut resten av de bøken av Rosenius som ligger på arven.net
Hjertelig takk til Hermod Hogganvik for det store og gode arbeidet som er gjort med disse nyoversettelsene av Rosenius sine skrifter.
Disse bøkene anbefales varmt.
Husandaktsboka ble lagt ut i juni. Denne måneden legges følgende titler ut:
Fader vår
I syndsforlatelsens rike
I Åndens helliggjørelse
Menneskets fall og gjenopprettelse
Romerbrevets budskap. Bind 1. Kapittel 1-5
Romerbrevets budskap. Bind 2. Kapittel 6-8
Romerbrevets budskap. Bind 3. Kapittel 9-16
Veiledning til fred

 
 
 
 
 
 
 
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juni 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

 
Jesu Samtale med Thomas og Philippus om Veien til Himlen.
Dette er en god og oppbyggelig utleggelse av første del av Joh. 14.


Carl Olof Rosenius (1816-1868)


Husandaktsboka.
Denne andaktsboken er solgt i store opplag og er blitt mye brukt gjennom mange generasjoner. Den har vært og er fortsatt til rik velsignelse for mange. Hjertelig takk til Hermod Hogganvik for velvillig tillatelse til å legge disse gode tekstene ut i pdf- og epub-fomat. De andre bøkene kommer også i samme format i juli eller august.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mai 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Udlæggelse af Johannes’ Evangeliums første Capitel.
Disse prekenene anbefales varmt.

Simon Emanuel Jørgensen (1846-1937)


Missionslære.
Kanskje ikke så mange som har interesse av denne lenger da den på mange måter er utdatert.
Denne misjonslæren er skrevet med tanke på presteutdannelsen og boken bærer sterkt preg av dette, så sterkt at den får i grunnen slagside - ikke minst fordi lekfolkets rolle i misjonen reduseres til omtrent ingenting utover at det er dem pengene må komme fra.
Mest interessant er det derfor i grunnen å lese hvorledes en fra kirkelig hold tenker (eller tenkte) om misjon.
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
April 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Forklaring over den 51de Davids Psalme.
Dette er en gammel dansk utgave fra 1870.
(Det er denne utgaven den norske oversettelse fra 1948 bygger på.)
Språket er gammelt men innholdet er godt!En Prædiken om Synden mod den Helligånd.
Under Korset. Erindringer.
En liten selvbiografisk bok til ettertanke. Boken er gitt ut da hun var 22 år. Livsveien videre for Marie Kirstine Hansen ble heller ikke enkel, se evt. denne artikkelen.Har lagt til noen epub:
Den rette prædikemåde, av Johannes Brandtzæg 
En Pilegrims Vandring, av John Bunyan 
Da ankeret falt, av Gustav Aagaard
En Spøgelseshistorie, av Gustav Aagaard
Aa er endret til å, både i pdf- og epub-utgaven av disse bøkene.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mars 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Berte Canutte Aarflot (1795-1859)
Troens Frugt, Religiøse Opmuntrings og Opbyggelses Breve.
 

Var litt spendt på innholdet da jeg satte meg til å lese denne boken, men undertittelen var riktig:  Dette er virkelig både oppmuntrende og oppbyggelig å lese.
Hele undertittelen er for øvrig: En Samling af Religiøse Opmuntrings og Opbyggelses Breve samt en Morgen-, og Aften-Bøn med hosføiede Sange.


Martin Luther (1483-1546)
Luthers Psalmer, ved F. L. Mynster
Martin Luthers aandelige Sange, ved M. B. Landstad
Psalmer og Åndelige Sange, ved Hans Rasmussen
Siden det er reformasjonsjubileum i år er tanken å legge ut noe av Luther hver måned, men det gjenstår å se om det lykkes. Denne måneden er det Luthers sanger og salmer som legges ut i tre forskjellige utgaver.
 
  


Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
Fra Tabernaklets Talerstol.
 

En større samling med mange gode taler av Spurgeon.

Johannes Brandtzæg (1861-1931)
Liv i Gud.
 
 
("Vægter-Røst på Zions Mure").
Prædikener over Kirkeårets
nye Høimessetekster,
1ste Række
af
Norske Præster og Lægmænd
Samlet af
Johannes Brandtzæg


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Februar 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Oscar Handeland (1890-1967)
Vårløysing 1-3.
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker.

I de 3 kirkehistoriske bøkene "Vårløysing" har Oscar Handeland skildret lekmannsarbeidet i Norge i hovedsak i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.
Vi får i bind 1 møte forkynneren Tormod Rettedal som en representant for forkynnerne som virket i denne tiden, men boken er noe langt mer enn en biografi. Boken har sin styrke nettopp i det at vi ikke bare får en mengde historiske opplysninger, men finner en frisk og levende skildring av en person som opplevde mye av arbeidet som voks frem i denne tiden. Bøkenes innhold er på mange måter en skildring av norsk vekkelseshistorie på luthersk grunn. Videre får vi i disse bøkene innsikt i kampen mot rasjonalisme og død forstandstro, kampen for å ta være på kristendomsundervisningen i skolen og dermed historien om de kristne lærerskolene.
I bind 1 begynner historien ved Høgsfjorden i Rogaland og tar oss videre med rundt om i fylket og så går turen til Agder og til Hordaland.
I bind 2 er det særlig kristenlivet på Sunnmøre vi hører om og i bind 3 får vi bl.a. være med til Telemark og til Oslo og Østfold.
Også i bind 2 og 3 er det i grunnen personskildringene som er styrken i fremstillingen.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Martin Luther (1483-1546)
Luthers bordtaler finnes i flere forskjellige utgaver på norsk og dansk. Selv om det på "Sjeleskatt" allerede er to utgaver fra før, legges denne måneden ut en liten utgave ved Vilh. Beck (som er blitt enda litt mindre fordi det mangler 2 sider i skanningen).

For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Boken er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Januar 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Oscar Handeland (1890-1967)
Kongens budbærere 1-6
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker. Handeland var lærer ved misjonsskolen på Fjellhaug, redaktør for misjonsbladet Kineseren og redaktør for Fast Grunn, men fremfor alt var han historikeren i Det norske lutherske Kinamissionsforbund (Norsk Luthersk Misjonssamband). Denne måneden legges ut hans flotte misjonshistorie "Kongens budbærere", et verk om den evangeliske misjonens fremvekst. Her møter vi William Carey, John Williams, Robert Moffat, Robert Morrison, Alexander Duff, David Livingstone, James Hudson Taylor og mange flere. Friskt og godt skrevet og vel verdt å lese.

(Jeg mangler coveret til bind 1, 3, 4 og 5 - disse har derfor bare et åpent felt midt på. Har du disse så er jeg takknemlig for bilder av disse slik at jeg kan få med tegningen som hører til på det enkelte cover. Sendes evt. til: sjeleskatt(a)gmail.com )


Aslak Kasti
Ein norsk mystikar
Oscar Handeland har også skrevet denne interessante boken om Aslak Kasti.
I tillegg til at det er en god biografi gir den oss også et innblikk i kristenlivet i Telemark i tidligere tider.
Handeland bruker også en del sider på å behandle temaene mystikk og besettelse.
 

Johan Arndt (1555-1621)
Den sanne kristendom
"Den sanne kristendom" er en av de mest kjente oppbyggelsesbøker i Europa og også her i Norge. Den er trykt i mange opplag og mange forskjellige utgaver, de fleste er utdrag og forkortede utgaver. Den som legges ut her er DELK-forlagets utgave. Den inneholder de tre første (og viktigste) av de seks bøkene som verket består av.
Hjertelig takk til DELK-forlaget for tillatelsen til å legge ut denne utgaven som de har copyrighten til.Martin Luther (1483-1546)
Udvalgte Skrifter om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse
Som tittelen tilsier er dette et lite utvalg av Luther skrifter og undertittelen angir temaet for det som her er tatt med: "om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse".
(Denne boken inneholder mye av det samme som bind 1 i "Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther" som ble utgitt av den norske Lutherforening i Amerika.)Johannes Barstad (1857-1931)
Når blomarne kjem
Vesle Øyvind
To bøker med fortellinger for barn. Språklig er Barstads bøker ikke det letteste å lese, særlig ikke for den som foretrekker bokmål, men innholdet er godt.
Boka Vesle Øyvind som er en samling av fortellinger hentet fra disse gamle "kristelege barnesogor" har en betydelig fornyelse av språket og er derfor den som anbefales å begynne med.For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.