Juli 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

Tidens tanker, av Johan Michael Platou (1858-1937).
Johan Michael Stoud Platou var teolog og lærer. Han skrev mange bøker, i hovedsak bøker til skolebruk. "Tidens tanker" er en samling av artikler som han tidligere hadde hatt på trykk i Aftenposten og andre aviser/blader. Platou er opptatt av å gi sunn veiledning i de mange spørsmål om tro og tvil. For han er det store spørsmål ikke om en hører til i den ene eller andre "bås", men om en har sin sak i orden med Gud.Aabenbaringen udlagt paa historisk Grundlag, av Peter Andreas Nykreim (1839-1924)
Nykreim ble født på Sunnmøre i 1839. Utdannet seg til lærer, og virket som lærer til han i 1874 utvandret til Amerika der han studerte videre til prest.
http://www.concordianews.org/congregation/history/pastors/nykreim.htm
Nykreim tolker Åpenbaringsboken, som tittelen tilsier, "paa historisk Grundlag". Det innebærer at han ser på det meste av profetiene som oppfylt gjennom kirkens (den gang) 1900-årige historie. Selv om setningsbygningen kan være litt lang og tung skriver han egentlig lettfattelig og oppbyggelig.