Juli 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Peter Fjellstedt (1802-1881)
Psalmernes Bog med forklarende Anmærkninger
Salmenes bok med korte forklaringer. Svensken Peter Fjellstedt skrev slike oversettelser og kommentarer til hele Bibelen. Se: Fjellstedts översättning 1861 GT og NT.
Se også wikisource. (Her kan du laste ned en epub-fil med bibeltekstene og de korte kommentarene.)


Amy Le Feuvre (1861-1919)
Far ud på Dybet


Jonathan Gideon (1880-1946)
Kirkefaderen Tertullian og hans samtid


Missionsbarnet


Anders Hovden (1860-1943)
Bonden


Anders Hovden (1860-1943)
Fly


Anders Hovden (1860-1943)
Have der vest


Anders Hovden (1860-1943)
Låk lagnad
Dette er den første boken Anders Hovden skrev. Den ble skrevet under pseudonymet Karl Koll.
Hovden regner boken om "Odd" som sin første bok (tanken er å legge den ut her i august). Denne egentlig første boken "Laak Lagnad" som kom i 1893 omtaler han i boken "Attersyn" slik: "Denne boki var berre ei samankøyrd steinrøys, som skulde verta til hus, men ikkje vart det."Olfert Ricard (1872-1929)
Mellem vennerLudwig Schübeler (1890-1945)
I kongens ærend
Et sterk og fint møte med studenten Magne C. Lund. Livet hans ble ikke langt, men han satte tydelige spor der han gikk. Hans store mål i livet var å lede sine medmennesker til Jesus. Boken ble gitt ut på nytt både i 1961 og i 1972.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.