7. bind av Fra Guldgruben og noen små bøker/hefter

Juni 2021

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Carl Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)

Fra Guldgruben. Bind 7. Apostlenes gjerninger - Filipperne - epub - kart

Paul Gerhard Sand (1848-1911)

Alting er rede - epub

Jens Marius Giverholt (1848-1916)

Den sidste reiseepub

Fredric Brotherton Meyer (1847-1929)

Behold en solstråle på ditt ansiktepub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettstedet Sjeleskatt.

Et bind av "Fra Guldgruben" og en diktsamling

Mai 2021

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Carl Asschenfeldt-Hansen (1856-1934)

Fra Guldgruben. Bind 6. Matteus - Johannes - epub  Kart

"Fra Guldgruben" er en god, grundig, oppbyggelig og lettlest "Bibelforklaring". Jeg har skannet og arbeider med flere av bindene i denne serien, så kan hende kan jeg få lagt ut noe mer senere.

Er du interessert i en nyere norsk oversettelse av hele denne flotte Bibelkommentaren, så finner du Gullgruben for salg hos Antikkforlaget i 15 bind.

Peter Blom (1828-1912)

Åndeligt Strengespil - epub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettstedet Sjeleskatt.

Et Tilbageblik, av James Hudson Taylor

 April 2021

Denne måneden er følgende bok lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

James Hudson Taylor (1832-1905)

Et Tilbageblik - epub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.

Vægter-Versene og bok av Anna Ölander

Mars 2021

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Anna Ölander (1861-1939)

Når sol går op - epub

Fausbøll Viggo (1821-1908)

Vægter-Versene - i deres ældre og yngre Skikkelse - epub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.

Bok om Monica, Augustins mor - Bok av Othilie Tonning

Februar 2021

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Monica - Fortids-Billede, ved J.E. Futtrup - epub

Othilie Tonning (1865-1931)

Mesteren er her og kaller på deg! - epub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.
Bøker av Olaf Thormodsæter, Anders Gil m. fl.

 Januar 2021

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Christen L. Dahler (1865-1941)

Blåklokker - epub

Peder Dreyer (1860-1939)

Kristenliv og missionsliv - epub

Peter Fjellstedt (1802-1881)

Hvad lærer Bibelen om Forsoningen - epub

Halvor Fottland (1875-1950)

Sjå opp med von - epub

Anders Gil (1870-1950)

Bakka-Knut - epub

Anders Gil (1870-1950)

Ivar Venjumshola - nokre runer or hans liv - epub

Anders Gil (1870-1950)

Oppgjerd - epub

Birger Hall (1858-1927)

Vækkelsen i Wales - en beretning efter engelske kilder - epub

Peter Hognestad (1866-1931)

Den gammeltestamentlige tekst og kanon - epub

Andreas H. Holm (1869-1935)

Evangeliets store hemmelighet - epub

Ola Nilsen (1844-1933)

Tåle Tangen - en Historie for Børn og Ungdom - epub

Paul Gerhard Sand (1848-1911)

Stokmesteren i Filippi - epub

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Vær frimodig! - betragtninger over disse vor Frelsers trøsteord - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Den nye sangen - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Hvorfor skjuler Gud seg? - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Korset alene - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Korsets lys og kraft - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Korsets nåde - epub

Olaf Thormodsæter (1869-1950)

Lyset fra Golgata - epub

Reuben Archer Torrey (1856-1928)

Bønnen - epub

Jacob A. Øhrn (1863-1950)

Ved nådens kilder - epub

Et brev fra Christi tid - epub

Evangeliet om Spurvene - epub

Lille Aggies Sneklokker - Fortælling for Børn (av F. M. S.) - epub

Lille Lises Hevn - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.

https://sites.google.com/site/sjeleskatt/nedlasting

http://sites.google.com/site/sjeleskatt/

Om "Filippiner-Lund" og om "Lebesbymannen"

Desember 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Johs. Solem (1858-1948)

Filippiner-Lund - epub

Albert Hiorth (1846-1949)

Mannen som forutsa krigen  - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.

Den kristelige verden og den verdslige kristendom, av Jacob Traasdahl

November 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.Jacob Traasdahl (1838-1903)


Henrik Seyffarth (1868-1933)


Jule-Glæde

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.


Gideon, Giverholt, Lavik og Lindeland

 Oktober 2020

Denne måneden er følgende bøker/hefter lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.


Jonathan Gideon (1880-1946)

Fristelsen i ørkenen - epub


Jens Marius Giverholt (1848-1916)

Dæksguttens julaften - epub


Andreas Lavik (1854-1918)

Kristus og antikrist - epub


Andreas Lavik (1854-1918) og Bernt Andreas Lindeland (1857-1932)

Fra kirkens hus - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningsiden på nettestedet Sjeleskatt.

C.F.W. Walthers Evangelie-Postille og 24 andre bøker og hefter

 September 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.


Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811-1887)

Evangelie-Postille - epub


Juhani Aho (1861-1921)

Väkta - skildringar från pietismens tider. Första samlingen - epub

For første gang legger jeg ut en bok på svensk. Det er lenge til den norske oversettelsen av denne boken blir fri.


Berg Sigurd (1886-1947)

Liv og vekst - epub


Lars Dahle (1843-1925)

Fristelser og vor kamp mod dem - epub


Charles Dickens (1812-1870)

Frelserens liv - epub


Ronald Fangen (1895-1946)

Om troskap  - epub


Charles G. Finney (1792-1875)

Åndelig Oppvåknen - epub

Siden denne utgaven var så pass forskjellig fra den som er fra 1915 skannet jeg begge utgavene:

Åndelig Opvågnen (1915) - epub


Peter Fjellstedt (1802-1881)

Propheten Esaias med forklarende Bemærkninger - epub


Ola Garlaus (1876-1947)

Løste lenker - epub


Jonathan Gideon (1880-1946)

Apostel-billeder - epub


Jonathan Gideon (1880-1946)

Den evige konge - epub


Markus J. Horne (1862–1945)

Hevnen - epub


John Chisholm Lambert (1857-1917)

Helte på missionsmarken - epub


Peder Madsen (1843-1911)

Bornholmerne - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Det nye liv 1 - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Det nye liv 2 - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Løst fra jeget - epub


Sigurd Normann (1879-1939)

Oxford-gruppe-bevegelsen i luthersk belysning - epub


Peter Jonsson Topp (1787-1869)

En råbende Røst i Ørkenen til dyrt igjenløste Sjele ............... - epub


Charlotte Maria Tucker (1821-1893) A.L.O.E. (A Lady of England)

Mirakler - epub


Rasmus Tveteraas (1862-1938)

Ekko fra Patmos - epub


Henry Ussing (1855-1943)

Apostelen Johannes's breve - epub


Anna Ölander (1861-1939)

Tunagårdens hvide roser - epub


Til slutt to hefter som var så små at jeg først tenkte å ikke legge dem ut, men her er de om noen kunne ha glede av å lese dem:

Et Nådens Under - epub


Idag er Nådens Tid, idag er Gud at finde - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningsiden på nettestedet Sjeleskatt.