August 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Fortolkning av Jakobs, Peters, Judas' og Johannes' brever, av Sigurd Odland (1857-1937)
Dermed er alle bindene av Odlands fortolkninger på plass her på Sjeleskatt. Nyttige og gode bøker til bruk ved bibellesningen.
Nederst side 141 var siste linjen falt ut, dette har jeg latt stå slik som det er i boka.
Ellers er jeg fortsatt takknemlig for å få tilsendt korrigeringer. (Til sjeleskatt(a)gmail.com.) I noen bøker trengs det fortsatt noen hundre korrigeringer, i andre er det snakk om noen få. Jeg retter de feilene jeg blir oppmerksom på. Er det viktige korrigeringer, eller mange korrigeringer legger jeg ut ny utgave.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.Tabt og gjenvunden herlighed, av Johannes Rinman (1873–1944)
Kom over dette lille heftet av Joh. Rinman. Om heftet var litet av format kan ikke det samme sies om innholdet. Dette er vel verdt å lese!
Viktor Johannes Rinman var svensk. Han var noen få år som misjonær i Kina (1898-1900) og var senere tilknyttet Evangeliska fosterlandsstiftelsen, først som lærer ved Johannelunds missionsinstitut i Bromma og senere var han med og opprettet Svenska bibelinstitutet i Södertälje der han var rektor i mange år (1910-1922). Senere ble dette"Hagabergs folkhögskola."
Finner på nettet at han har skrevet en lang rekke bøker bl.a. en bok om Lina Sandell og "Bibelstudium" i 2 deler 1. Gamla testamentets böcker i översikt 2. Nya testamentets böcker i översikt.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.