Juli 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:Erik Ambjør (1871-1930).
Frelsens budskap
Gode, oppbyggelige og klare taler. Disse talene er vel verdt å ta seg tid til å lese. Denne andre-utgaven av Ambjørs bok har noen færre taler enn den første utgaven, men første-utgaven har gotisk skrift og dermed er det problematisk med tekstgjenkjenning av skanningen.
Som det indirekte fremgår av boken var Ambjør forstander i frikirken i Oslo da disse taler ble holdt, og det nevnes også at han er kommet tilbake fra Sør-Afrika. I boken "Den Norske Evangelisk Lutherske Frikirke gjennom 75 år" leser vi at 23 år gammel hadde Ambjør dradd til Sør-Afrika "for å slippe unna Gud", men der i Sør-Afrika fant Gud ham. Pga. sykdom som omtales som klimafeber (muligens malaria?) reiste han heim til Norge. Sykdommen ble han ikke frisk av, men han begynte å vitne om Gud først i heimbygda Biri og senere som forkynner for frikirken. Han var en tid på Hamar og senere i Kragerø (der han også en tid var forstander). Etter nærmere 3 år som "vikar" for forstander Peder Tallaksen i Oslo ble han i 1908 innsatt som forstander i menigheten der. Han måtte slutte av etter et par år pga. sykdom. Senere møter vi han bl.a. i Brandbu, Fredrikstad og Bergen før han i 1929 drog til Amerika for å virke for "Brodersamfunnet". Etter vel ett års virke i Amerika fikk han heimlov, men forkynnelsen hans hadde satt spor både i Amerika og heime i Norge. Les boken, og den vil trolig sette sine gode spor også hos deg.

Boken inneholder også en tale av Andreas H. Holm (1869-1935) og en tale av Anders Giset (1864-1936).Sjælevindere
Tre taler om nødvendigheten av arbeidet med å føre mennesker til Jesus og hvorledes dette kan skje. En liten bok til ettertanke for den som bekjenner seg som en kristen.


På farlige Veie
Oppbyggelig fortelling om en ung gutt som havner i problemer og om Guds vei for ham ut av dette.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.