September 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Fabrikgutten, av Johan Halmrast (1866-1912)
Johan Halmrast prøvde å livberge seg som journalist og forfatter. Hele hans voksne liv var preget av fattigdom og i grunnen også ensomhet. Han skrev mange fortellinger (eller romaner ville vi vel si i dag). Noen av disse fortellingene ble trykt i store opplag. Mest kjent var trolig "Hans barndoms brud". 3. opplag fra 1920 oppgir 30.000 eksemplarer. Lignende opplagstall hadde "Fabrikgutten" som jeg her legger ut. Det er langt fra en dyptpløyende bok når en tenker på dens åndelige innhold, men en fin og god tone preger boken. Selv om bøkene ble solgt i store opplag var fortjenesten for Halmrast minimal. Når de ble solgt i slike mengder så var det nettopp fordi prisen var så lav at folk flest hadde råd til å kjøpe dem og dermed ble det lite overskudd til forfatteren. I "Fabrikgutten" løftes ekteskapet sterkt frem, og kanskje en i måten det løftes frem på merker Halmrasts egen sterke lengsel etter denne lykke han aldri selv nådde. Men selve "lykken" eide Johan Halmrast midt i all sin nød, og det kommer vel sterkest frem i jubeltonen i hans påskesalme "Å, salige stund uten like" ("Maria Magdalenas jubel").Jakobs kamp, av Peder Dreyer (1860-1939)
Peder Dreyer skrev en lang rekke oppbyggelige bøker. Her på disse sidene er det tidligere lagt ut 12 bøker av han. I boken som nå legges ut, "Jakobs kamp" er det 1. Mosebok kapittel 32 som er utgangspunktet.