Juni 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

 
Jesu Samtale med Thomas og Philippus om Veien til Himlen.
Dette er en god og oppbyggelig utleggelse av første del av Joh. 14.


Carl Olof Rosenius (1816-1868)


Husandaktsboka.
Denne andaktsboken er solgt i store opplag og er blitt mye brukt gjennom mange generasjoner. Den har vært og er fortsatt til rik velsignelse for mange. Hjertelig takk til Hermod Hogganvik for velvillig tillatelse til å legge disse gode tekstene ut i pdf- og epub-fomat. De andre bøkene kommer også i samme format i juli eller august.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.