Desember 2016
Denne måneden er følgende to bøker av Martin Luther (1483-1546) lagt ut på Sjeleskatt:

Dr. MARTIN LUTHERS PREDIKENER
over alle søn- og helligdagers evangelier
 og

Dr. MARTIN LUTHERS PREDIKENER
over alle søn- og helligdagers episteler
samt lidelseshistorien


Hjertelig takk til DELK-Forlaget for velvillig tillatelse til å legge ut denne utgaven av Luthers prekener som de har copyrighten til! Dette er en språklig oppdatering (fra 1949, i ny utgave 1968/1971) av en av de utgaver av Luther prekener som var mye brukt i Norge og Danmark på 1800-tallet.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Nå ved 500-års jubileet for reformasjonen er det å håpe at flere kunne bli glad i Martin Luthers friske og klare forkynnelse av evangeliet.
Sjeleskatt finner du i tillegg til disse to prekensamlingene bl.a. også en gammel utgave av Huspostillen (fra 1864), utleggelser av enkelte salmene fra Salmenes bok og hans utførlige utleggelse av Første Mosebok.

Ønsker også å gjøre oppmerksom på lutherdansk.dk der du finner mye av Luther på dansk m. m.