April 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Forklaring over den 51de Davids Psalme.
Dette er en gammel dansk utgave fra 1870.
(Det er denne utgaven den norske oversettelse fra 1948 bygger på.)
Språket er gammelt men innholdet er godt!En Prædiken om Synden mod den Helligånd.
Under Korset. Erindringer.
En liten selvbiografisk bok til ettertanke. Boken er gitt ut da hun var 22 år. Livsveien videre for Marie Kirstine Hansen ble heller ikke enkel, se evt. denne artikkelen.Har lagt til noen epub:
Den rette prædikemåde, av Johannes Brandtzæg 
En Pilegrims Vandring, av John Bunyan 
Da ankeret falt, av Gustav Aagaard
En Spøgelseshistorie, av Gustav Aagaard
Aa er endret til å, både i pdf- og epub-utgaven av disse bøkene.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.