August 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Fra troens front.


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Glødet i ild

To gode oppbyggelige bøker. Den første tar utgangspunkt i Jesu fristelse og viser oss hvor stor nytte også vi har av disse tekstene.
Den andre, Glødet i ild, handler om sendebrevene i Åpenbaringsbokens andre og tredje kapitel.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.