August 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Den hellige ånd, av Karl Vold


Jesu Kristi Kongeherredømme, av Karl Vold
En sand Christens Tanker ved Herrens Bøn, Fader Vor, av Svend Tostrup Wessel


Erindringer fra en præstegerning blandt "De stærke jyder", av Ludvig Christian Petersen


Full fart forover, av Anders Hovden


Odd, av Anders Hovden


Rotlaus, av Anders Hovden


Synet, av Henryk Sienkiewicz


Hvad har vi foran oss, av Engebrigt Michelsen Broen


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Juli 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Peter Fjellstedt (1802-1881)
Psalmernes Bog med forklarende Anmærkninger
Salmenes bok med korte forklaringer. Svensken Peter Fjellstedt skrev slike oversettelser og kommentarer til hele Bibelen. Se: Fjellstedts översättning 1861 GT og NT.
Se også wikisource. (Her kan du laste ned en epub-fil med bibeltekstene og de korte kommentarene.)


Amy Le Feuvre (1861-1919)
Far ud på Dybet


Jonathan Gideon (1880-1946)
Kirkefaderen Tertullian og hans samtid


Missionsbarnet


Anders Hovden (1860-1943)
Bonden


Anders Hovden (1860-1943)
Fly


Anders Hovden (1860-1943)
Have der vest


Anders Hovden (1860-1943)
Låk lagnad
Dette er den første boken Anders Hovden skrev. Den ble skrevet under pseudonymet Karl Koll.
Hovden regner boken om "Odd" som sin første bok (tanken er å legge den ut her i august). Denne egentlig første boken "Laak Lagnad" som kom i 1893 omtaler han i boken "Attersyn" slik: "Denne boki var berre ei samankøyrd steinrøys, som skulde verta til hus, men ikkje vart det."Olfert Ricard (1872-1929)
Mellem vennerLudwig Schübeler (1890-1945)
I kongens ærend
Et sterk og fint møte med studenten Magne C. Lund. Livet hans ble ikke langt, men han satte tydelige spor der han gikk. Hans store mål i livet var å lede sine medmennesker til Jesus. Boken ble gitt ut på nytt både i 1961 og i 1972.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juni 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Henry Ussing (1855-1943)
Evangeliets sejrsgang
En fin og god fremstilling av misjonshistorien frem til ca 1900.


Adolph Monod (1802-1856)
Kunne I døe roligt


Hvad der forestår
En liten bok om hva Bibelen sier om de siste tider. Bokens styrke ligger nettopp i at det er hva Bibelen sier som løftes frem.


I prøvelsernes tid


Ludvig Uri (1884-1907)
"Evig fortabt" - ei livssoga
En fortelling fra Sunnmøre. Personlig synes jeg fortellingen og skildringene er svært gode, men den hadde vært enda bedre om en hadde luket bort banneordene. Det er fra denne boken vi har fått denne fine sangen:

Jesus, Jesus ver du hjå meg, 
stå ved lægjet, gå kje frå meg 
no, når dauden stundar til. 
Lat kje Satan meg få gjera 
noko vondt; — men du meg bera 
heim åt deg; — dit no eg vil.

 Jesus, Jesus gløym dei ordi, 
som eg i mitt liv på jordi 
tidt hev tala deg imot! 
Gløym alt vondt, eg gjorde — tenkte, 
det, som tidt din kjærleik krenkte, 
— tilgjev du og lett min fot.

Alt, som vil mitt samvit tyngja, 
tak du burt, so eg kan syngja 
rein og fri min siste song. 
Og so Jesus, gå kje frå meg, 
stå ved lægjet, ver du hjå meg 
no, eg sovnar siste gong.


Harolds hustru
En misjonsfortelling fra India


Om de blot vidste


Sven Aarrestad (1850-1942)
Asbjørn Kloster - og litt om den tid som fostret ham
Et interessant møte med Asbjørn Kloster, kvekerne og avholdssaken.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Missionens nødvendighed og velsignelse
Bodding var i mange år ute som misjonær for Santalmisjonen og denne boken avspeiler en del av hans personlige erfaringer i misjonsarbeidet.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Sona, en kristen Santalkvindes liv og gjerning


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Mai 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt.


Mary Emily Ropes (1842-1932)
Mary Jones og hendes Bibel.
En fin bok om den unge jenta Mary Jones som så gjerne ville ha en bibel på sitt eget språk. Historien om Mary Jones førte til etableringen av det første Bibelselskap.
Så langt jeg forstår ble fortellingen om "Mary Jones og hendes Bibel" første gang utgitt i Norge i forbindelse med Det norske Bibelselskaps 75-års jubileum i 1891, da som en del av årsrapporten fra selskapet.


Conrad Svendsen (1862-1943)
Betragtninger for hver dag i måneden.
En liten andaktsbok skrevet med tanke på utdeling blant konfirmanter.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
April 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt.


Vilhelm Birkedal (1809-1892)
Den kristne Forsonings-Tro hævdet overfor Pastor Otto Møller
Denne boken er det vel verdt å bruke litt tid på.(Kvindelige Missions-Arbejdere. 1)
En kort fortelling.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mars 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Prædikener på alle Søn- og Helligdagene i Året samt i Fasten
Denne var en stor overraskelse å lese. Jeg kjente lite til Monrad fra før, men her er det en prekensamling som virkelig har mye å gi til den som tar seg tid til å lese. Om jeg i enkelte ting tenker annerledes enn Monrad så ble også det lagt frem på en slik måte at en får respekt for hans ståsted (jeg tenker her særlig på hva Monrad tenker om hva som skjer når en kristen dør). Boken er en forholdsvis stor bok, men les en preken og to, jeg tror det vil gi mersmak.


Fra Bønnens Verden
Da jeg arbeidet med prekensamlingen til Monrad kom jeg til å tenke på og ta frem igjen denne boken som jeg hadde begynt å arbeide på for lenge siden. En god bok om den store gave som bønnen er for et Guds barn.


Biskop D. G. Monrad - 200 Småtræk, samlede af J. C. Freudendal,
Et bilde sier mer enn tusen ord heter det, og det er jo ofte sant, men samtidig så gir ofte noen tusen ord i sannhet et godt bilde også. Dette er ikke noen biografi, men du får et lite møte med Monrad i 200 "småtræk". Disse "småtræk" er særlig fra hans visitaser og besøk rundt om i menighetene han var biskop for, og forteller oss mye om Monrad men også om tiden han levde i. Alt i alt et interessant bilde.


Sara Flock (1867-1925)
Gilmt fra Sara Flocks Bibeltimer
På en gjenbruksbutikk kom jeg nylig over denne lille boken, som det er en glede å få dele med flere. Den er vel verdt å lese. Et lite møte med en kvinne med er et sterkt kall til tjeneste og trofasthet i tjenesten til det siste. Joh. M. Wisløff skriver i forordet: Hemmeligheten ved Sara Flocks liv kan uttrykkes i Jesu lignelse om den kostelige perle. Hun lignet hin kjøbmand, som solgte alt hvad han eiet og kjøpte perlen.

På en annen gjenbruksbutikk kom jeg over:


Johannes Solem (1868-1948)
Det frie legmannsarbeide i de kommende dage
Et lite hefte med et foredrag som Solem holdt på Det Vestlandske Indremisjonsforbunds årsmøte i Bergen 23. september 1938. Her er mye som er like aktuelt i dag som for 80 år siden og verdt å lese og tenke over.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Februar 2019
Denne måneden er det bare en ny bok som er lagt ut på Sjeleskatt:


Ikke alt det, der glimrer, er Guld.

For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Boken er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Januar 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Boken om bispen
La i desember ut noen bøker av Johan Lunde. Her har du anledning til å bli bedre kjent med han.Hans mors Gud
Så langt jeg har kunnet finne er dette den eneste norske oversettelse av Runa-bøkene som det ikke lenger er copyright på. "Hans mors Gud" er oversatt av Emy Nicolaysen (1871-1945).

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.