Januar 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Oscar Handeland (1890-1967)
Kongens budbærere 1-6
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker. Handeland var lærer ved misjonsskolen på Fjellhaug, redaktør for misjonsbladet Kineseren og redaktør for Fast Grunn, men fremfor alt var han historikeren i Det norske lutherske Kinamissionsforbund (Norsk Luthersk Misjonssamband). Denne måneden legges ut hans flotte misjonshistorie "Kongens budbærere", et verk om den evangeliske misjonens fremvekst. Her møter vi William Carey, John Williams, Robert Moffat, Robert Morrison, Alexander Duff, David Livingstone, James Hudson Taylor og mange flere. Friskt og godt skrevet og vel verdt å lese.

(Jeg mangler coveret til bind 1, 3, 4 og 5 - disse har derfor bare et åpent felt midt på. Har du disse så er jeg takknemlig for bilder av disse slik at jeg kan få med tegningen som hører til på det enkelte cover. Sendes evt. til: sjeleskatt(a)gmail.com )


Aslak Kasti
Ein norsk mystikar
Oscar Handeland har også skrevet denne interessante boken om Aslak Kasti.
I tillegg til at det er en god biografi gir den oss også et innblikk i kristenlivet i Telemark i tidligere tider.
Handeland bruker også en del sider på å behandle temaene mystikk og besettelse.
 

Johan Arndt (1555-1621)
Den sanne kristendom
"Den sanne kristendom" er en av de mest kjente oppbyggelsesbøker i Europa og også her i Norge. Den er trykt i mange opplag og mange forskjellige utgaver, de fleste er utdrag og forkortede utgaver. Den som legges ut her er DELK-forlagets utgave. Den inneholder de tre første (og viktigste) av de seks bøkene som verket består av.
Hjertelig takk til DELK-forlaget for tillatelsen til å legge ut denne utgaven som de har copyrighten til.Martin Luther (1483-1546)
Udvalgte Skrifter om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse
Som tittelen tilsier er dette et lite utvalg av Luther skrifter og undertittelen angir temaet for det som her er tatt med: "om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse".
(Denne boken inneholder mye av det samme som bind 1 i "Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther" som ble utgitt av den norske Lutherforening i Amerika.)Johannes Barstad (1857-1931)
Når blomarne kjem
Vesle Øyvind
To bøker med fortellinger for barn. Språklig er Barstads bøker ikke det letteste å lese, særlig ikke for den som foretrekker bokmål, men innholdet er godt.
Boka Vesle Øyvind som er en samling av fortellinger hentet fra disse gamle "kristelege barnesogor" har en betydelig fornyelse av språket og er derfor den som anbefales å begynne med.For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.