Juni 2011 går mot slutten.
Har i dag lagt ut en bok av Edvard Sverdrup:
Luthers kamp med Rom. Ellers er det arbeidet med del 3 av Scrivers Sjeleskatt som prioriteres høyest for tiden.
Om noen skulle ha interesse av det har det i juni vært flest nedlastninger av Luthers kommentar til Første Mosebok.
Deretter følger Bibelen fra 1866, Scrivers Sjeleskatt (Del 1-2 og 4-5) og Det er fuldbragt, av Johannes Brandtzæg.