Juni 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Henry Ussing (1855-1943)
Evangeliets sejrsgang
En fin og god fremstilling av misjonshistorien frem til ca 1900.


Adolph Monod (1802-1856)
Kunne I døe roligt


Hvad der forestår
En liten bok om hva Bibelen sier om de siste tider. Bokens styrke ligger nettopp i at det er hva Bibelen sier som løftes frem.


I prøvelsernes tid


Ludvig Uri (1884-1907)
"Evig fortabt" - ei livssoga
En fortelling fra Sunnmøre. Personlig synes jeg fortellingen og skildringene er svært gode, men den hadde vært enda bedre om en hadde luket bort banneordene. Det er fra denne boken vi har fått denne fine sangen:

Jesus, Jesus ver du hjå meg, 
stå ved lægjet, gå kje frå meg 
no, når dauden stundar til. 
Lat kje Satan meg få gjera 
noko vondt; — men du meg bera 
heim åt deg; — dit no eg vil.

 Jesus, Jesus gløym dei ordi, 
som eg i mitt liv på jordi 
tidt hev tala deg imot! 
Gløym alt vondt, eg gjorde — tenkte, 
det, som tidt din kjærleik krenkte, 
— tilgjev du og lett min fot.

Alt, som vil mitt samvit tyngja, 
tak du burt, so eg kan syngja 
rein og fri min siste song. 
Og so Jesus, gå kje frå meg, 
stå ved lægjet, ver du hjå meg 
no, eg sovnar siste gong.


Harolds hustru
En misjonsfortelling fra India


Om de blot vidste


Sven Aarrestad (1850-1942)
Asbjørn Kloster - og litt om den tid som fostret ham
Et interessant møte med Asbjørn Kloster, kvekerne og avholdssaken.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Missionens nødvendighed og velsignelse
Bodding var i mange år ute som misjonær for Santalmisjonen og denne boken avspeiler en del av hans personlige erfaringer i misjonsarbeidet.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Sona, en kristen Santalkvindes liv og gjerning


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.