Mai 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Udlæggelse af Johannes’ Evangeliums første Capitel.
Disse prekenene anbefales varmt.

Simon Emanuel Jørgensen (1846-1937)


Missionslære.
Kanskje ikke så mange som har interesse av denne lenger da den på mange måter er utdatert.
Denne misjonslæren er skrevet med tanke på presteutdannelsen og boken bærer sterkt preg av dette, så sterkt at den får i grunnen slagside - ikke minst fordi lekfolkets rolle i misjonen reduseres til omtrent ingenting utover at det er dem pengene må komme fra.
Mest interessant er det derfor i grunnen å lese hvorledes en fra kirkelig hold tenker (eller tenkte) om misjon.
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.