Januar 2016.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Fortolkning av Matteus' evangelium, av Sigurd Odland (1857-1937)
På Sjeleskatt er tidligere lagt ut flere små bøker av Sigurd Odland. Tanken er i løpet av 2016 å legge ut hans samlede fortolkninger.
Denne måneden legges ut: Fortolkning av Matteus' evangelium.
Senere kommer (om ikke nødvendigvis i denne rekkefølge):
  Fortolkning av Markus' og Lukas' evangelier
  Fortolkning av Johannes' evangelium
  Fortolkning av "Apostlenes gjerninger"
  Fortolkning av Paulus' brev til romerne
  Fortolkning av Paulus' brev til korintierne og galaterne
  Fortolkning av Paulus' brev til efeserne, filippenserne, kolossenserne og Filemon (fangenskapsbrevene)
  Fortolkning av Hebreerbrevet
  Fortolkning av Jakobs, Peters, Judas' og Johannes' brever


 
 

"Ingen som Jesus" og "Oplevelser blandt syke og døende", av Viggo Waaler (1886-1945)
Viggo Waaler ble født i Kristiansand i 1886. I 1907 reiste han til Amerika og tok utdannelse ved Den norske lutherske kirkes presteskole. Fra 1913 var han forkynner i Indremisjonsselskapet og det var han frem til han døde i 1945.
Etter å ha lest bøkene sitter jeg igjen med et fint inntrykk av en varm sjelesørgerisk forkynner som var opptatt av alle skulle få et møte med Jesus.