Desember 2016
Denne måneden er følgende to bøker av Martin Luther (1483-1546) lagt ut på Sjeleskatt:

Dr. MARTIN LUTHERS PREDIKENER
over alle søn- og helligdagers evangelier
 og

Dr. MARTIN LUTHERS PREDIKENER
over alle søn- og helligdagers episteler
samt lidelseshistorien


Hjertelig takk til DELK-Forlaget for velvillig tillatelse til å legge ut denne utgaven av Luthers prekener som de har copyrighten til! Dette er en språklig oppdatering (fra 1949, i ny utgave 1968/1971) av en av de utgaver av Luther prekener som var mye brukt i Norge og Danmark på 1800-tallet.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Nå ved 500-års jubileet for reformasjonen er det å håpe at flere kunne bli glad i Martin Luthers friske og klare forkynnelse av evangeliet.
Sjeleskatt finner du i tillegg til disse to prekensamlingene bl.a. også en gammel utgave av Huspostillen (fra 1864), utleggelser av enkelte salmene fra Salmenes bok og hans utførlige utleggelse av Første Mosebok.

Ønsker også å gjøre oppmerksom på lutherdansk.dk der du finner mye av Luther på dansk m. m.

November 2016
Denne måneden er følgende bok lagt ut på Sjeleskatt:


I livsstriden, av Ludvig Hope (1871-1954).
Dette heftet inneholder fire gode taler av Ludvig Hope som ikke er tatt med i skrifter i samling.

Hjertelig takk til Lunde Forlag for velvillig tillatelse til å legge ut Ludvig Hopes bøker!

For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Boken er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Oktober 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Skrifter i utvalg, av Ludvig Hope (1871-1954).
Hjertelig takk til Lunde Forlag for velvillig tillatelse til å legge ut Ludvig Hopes bøker!For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.Skrifter i utvalg består av følgende bøker:

1. Det gjorde Gud
2. I disse siste dager
3. Kristus vårt liv
4. Ånd og kraft
5. Et ord i dag

Gjør oppmerksom på at det fortsatt er Lunde Forlag som har kopirettighetene til bøkene med de begrensninger som det innebærer.

Ludvig Hopes bøker er som alle bøkene på Sjeleskatt til gratis nedlastning. Om du skulle ha lyst til å si takk for disse gode gamle bøkene, så er den beste måten du kan gjøre det på å kjøpe nye bøker fra Lunde Forlag. Lunde har gitt ut mange gode bøker gjennom årene og gjør det fortsatt. Skal de kunne fortsette med det, så forutsetter det at naturlig nok at noen kjøper bøkene de gir ut.
September 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Skrifter i samling, av Ludvig Hope (1871-1954).
Hjertelig takk til Lunde Forlag for velvillig tillatelse til å legge ut Ludvig Hopes bøker! Denne måneden er det Skrifter i samling som legges ut. Jeg regner med at noen foretrekker bokmålsutgaven av bøkene, derfor kommer også Skrifter i utvalg til å bli lagt ut senere.
Disse bøkene er spredd i store opplag og de legges ut her i det håp at mange fortsatt skal lese disse gode bøkene.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Skrifter i samling består av følgende bøker:

1. Mot målet
2. Kristus vårt liv
3. Ånd og kraft
4. I liv og i død
5. Eit ord i dag
6. I desse siste dagar
7. Det gjorde Gud
8. Rundt jorda — og på Grini
9. Kyrkja og Guds folk

Gjør oppmerksom på at det fortsatt er Lunde Forlag som har kopirettighetene til bøkene med de begrensninger som det innebærer.

Ludvig Hopes bøker er som alle bøkene på Sjeleskatt til gratis nedlastning. Om du skulle ha lyst til å si takk for disse gode gamle bøkene, så er den beste måten du kan gjøre det på å kjøpe nye bøker fra Lunde Forlag. Lunde har gitt ut mange gode bøker gjennom årene og gjør det fortsatt. Skal de kunne fortsette med det, så forutsetter det at naturlig nok at noen kjøper bøkene de gir ut.

Denne måneden er det også lagt ut en korrigert utgave av Passionsbetragtninger, av C.O. Rosenius da denne inneholdt litt vel mange "trykkfeil".
August 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Fortolkning av Jakobs, Peters, Judas' og Johannes' brever, av Sigurd Odland (1857-1937)
Dermed er alle bindene av Odlands fortolkninger på plass her på Sjeleskatt. Nyttige og gode bøker til bruk ved bibellesningen.
Nederst side 141 var siste linjen falt ut, dette har jeg latt stå slik som det er i boka.
Ellers er jeg fortsatt takknemlig for å få tilsendt korrigeringer. (Til sjeleskatt(a)gmail.com.) I noen bøker trengs det fortsatt noen hundre korrigeringer, i andre er det snakk om noen få. Jeg retter de feilene jeg blir oppmerksom på. Er det viktige korrigeringer, eller mange korrigeringer legger jeg ut ny utgave.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.Tabt og gjenvunden herlighed, av Johannes Rinman (1873–1944)
Kom over dette lille heftet av Joh. Rinman. Om heftet var litet av format kan ikke det samme sies om innholdet. Dette er vel verdt å lese!
Viktor Johannes Rinman var svensk. Han var noen få år som misjonær i Kina (1898-1900) og var senere tilknyttet Evangeliska fosterlandsstiftelsen, først som lærer ved Johannelunds missionsinstitut i Bromma og senere var han med og opprettet Svenska bibelinstitutet i Södertälje der han var rektor i mange år (1910-1922). Senere ble dette"Hagabergs folkhögskola."
Finner på nettet at han har skrevet en lang rekke bøker bl.a. en bok om Lina Sandell og "Bibelstudium" i 2 deler 1. Gamla testamentets böcker i översikt 2. Nya testamentets böcker i översikt.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Juli 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

Fortolkning av Paulus' brev til Efeserne, Filippenserne, Kolossenserne og Filemon, av Sigurd Odland (1857-1937)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
 

Fortolkning av Hebreerbrevet, av Sigurd Odland (1857-1937)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Juni 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Sund fornuft, av Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
Frisk, treffende og jordnær livsvisdom som også får en til å løfte blikket til det himmelske. Forsiden er ikke original. Tegningen er hentet fra en gammel lesebok (Andreas Austlid: Norsk lesebok. 1. bandet, 1930 side 41)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Paulus' brev til Korintierne og Galaterne, av Sigurd Odland (1857-1937)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Mai 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Oplevelser og indtrykk. Fra mit missionsarbeide paa Madagaskars vestkyst og hjemme. Anden del 1889-1920, av Reinert Larsen Aas (1849–1931)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Paulus' brev til romerne, av Sigurd Odland (1857-1937)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
April 2016
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Kongesønnen, eller Billy Bray, av Frederick William Bourne (1830–1905)
En kort men innholdsrik biografi om den særpregede evangelisten Billy Bray. Boken er på dansk.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Apostlenes gjerninger, av Sigurd Odland (1857-1937)
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Mars 2016.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Finnegutten, av Andreas H. Holm (1869-1935)
Kom over dette lille heftet som jeg anbefaler deg varmt å lese. En fin trosstyrkende historie.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Johannes' evangelium, av Sigurd Odland (1857-1937)
Fortolkningen av Johannes' evangelium ble utgitt i to bind.
Jeg velger her å legge ut begge bindene i en fil.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Februar 2016.Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Oplevelser og indtrykk, Første del 1880-1889, av Reinert Larsen Aas (1849-1931)
Reinert Larsen Aas var fra Sand i Ryfylke. Jeg leste hans "Oplevelser og indtrykk", i to bind, for noen år siden og har lenge tenkt at de er så verdifulle at de burde gjøres tilgjengelige på "Sjeleskatt". Det er spennende å følge denne mannen fra unge år av og videre gjennom mange års tjeneste som misjonær for Det Norske Misjonsselskap på Madagaskars vestkyst. Bøkene er gode rent misjonshistorisk sett, og de har i tillegg så mange møter med mennesker på Madagaskar, innblikk i misjonærenes harde hverdag under vanskelige forhold o.s.v. at jeg tror du også vil ha glede av å lese dem! Kvaliteten på bildene i bind 1 er generelt sett ikke så gode men jeg velger å ta med alle likevel. Bildene i bind 2 som vil bli lagt ut senere, er stort sett av bedre kvalitet.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Fortolkning av Markus' og Lukas' evangelier, av Sigurd Odland (1857-1937)
Denne kommentaren bør brukes sammen med kommentaren til Matteusevangeliet da den hele tiden henviser til det som er sagt der.
De fleste av disse bibelkommentarene er fortsatt tilgjengelig i bokform hos Antikkforlaget.
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Utvalgte stykker, Bok 1, av Charles Stanley (1821-1890)
Det mangler mye på at jeg følger Charles Stanley i alt han skriver og noe av det er i grunnen ikke noe å bruke tid på. Deler av boken har en litt ubehagelig bismak, det gjelder spesielt hans omtale av kristne som tenker annerledes enn han selv. Men når det er sagt så må det også sies: Et par av stykkene er "rene perlene".
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


I Jesu Fodspor, av Charles M. Sheldon (1857-1946)
24. februar var det 70 år siden Charles Monroe Sheldon døde. Dermed kan jeg legge ut to av hans bøker.
Den første er: I Jesu fordpsor. Dette er en gammel dansk utgave av boken som på norsk er utgitt med titlene "I Hans fotspor" og "Hva ville Jesus gjort?" Denne boken trenger vel ikke noen omtale, men for ordens skyld: Det er en roman som handler om å ha Jesus som forbilde og dermed om hva som ville skje om vi våget å stille spørsmålet i vår hverdag: Hva ville Jesus gjort?
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.


Han er her, av Charles M. Sheldon (1857-1946)
Denne er vel tenkt som en slags oppfølger til "I Jesu fodspor" men med en litt annen innfallsvinkel. Kan vel kanskje samles i: Hva skjer når Jesus møter mennesker i dag?
For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.

Januar 2016.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Fortolkning av Matteus' evangelium, av Sigurd Odland (1857-1937)
På Sjeleskatt er tidligere lagt ut flere små bøker av Sigurd Odland. Tanken er i løpet av 2016 å legge ut hans samlede fortolkninger.
Denne måneden legges ut: Fortolkning av Matteus' evangelium.
Senere kommer (om ikke nødvendigvis i denne rekkefølge):
  Fortolkning av Markus' og Lukas' evangelier
  Fortolkning av Johannes' evangelium
  Fortolkning av "Apostlenes gjerninger"
  Fortolkning av Paulus' brev til romerne
  Fortolkning av Paulus' brev til korintierne og galaterne
  Fortolkning av Paulus' brev til efeserne, filippenserne, kolossenserne og Filemon (fangenskapsbrevene)
  Fortolkning av Hebreerbrevet
  Fortolkning av Jakobs, Peters, Judas' og Johannes' brever


 
 

"Ingen som Jesus" og "Oplevelser blandt syke og døende", av Viggo Waaler (1886-1945)
Viggo Waaler ble født i Kristiansand i 1886. I 1907 reiste han til Amerika og tok utdannelse ved Den norske lutherske kirkes presteskole. Fra 1913 var han forkynner i Indremisjonsselskapet og det var han frem til han døde i 1945.
Etter å ha lest bøkene sitter jeg igjen med et fint inntrykk av en varm sjelesørgerisk forkynner som var opptatt av alle skulle få et møte med Jesus.