September 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Dwight Lyman Moody (1837-1899).
Barnesogur


Ole Langeland (1830-1934).
De gamle stier

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.