Om "Filippiner-Lund" og om "Lebesbymannen"

Desember 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.

Johs. Solem (1858-1948)

Filippiner-Lund - epub

Albert Hiorth (1846-1949)

Mannen som forutsa krigen  - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.

Den kristelige verden og den verdslige kristendom, av Jacob Traasdahl

November 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.Jacob Traasdahl (1838-1903)


Henrik Seyffarth (1868-1933)


Jule-Glæde

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningssiden på nettestedet Sjeleskatt.


Gideon, Giverholt, Lavik og Lindeland

 Oktober 2020

Denne måneden er følgende bøker/hefter lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.


Jonathan Gideon (1880-1946)

Fristelsen i ørkenen - epub


Jens Marius Giverholt (1848-1916)

Dæksguttens julaften - epub


Andreas Lavik (1854-1918)

Kristus og antikrist - epub


Andreas Lavik (1854-1918) og Bernt Andreas Lindeland (1857-1932)

Fra kirkens hus - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningsiden på nettestedet Sjeleskatt.

C.F.W. Walthers Evangelie-Postille og 24 andre bøker og hefter

 September 2020

Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Klikk på bokens tittel for å gå til pdf-utgaven. Dersom linken ikke skulle fungere kan du forsøke på nedlastningssiden på Sjeleskatt.


Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811-1887)

Evangelie-Postille - epub


Juhani Aho (1861-1921)

Väkta - skildringar från pietismens tider. Första samlingen - epub

For første gang legger jeg ut en bok på svensk. Det er lenge til den norske oversettelsen av denne boken blir fri.


Berg Sigurd (1886-1947)

Liv og vekst - epub


Lars Dahle (1843-1925)

Fristelser og vor kamp mod dem - epub


Charles Dickens (1812-1870)

Frelserens liv - epub


Ronald Fangen (1895-1946)

Om troskap  - epub


Charles G. Finney (1792-1875)

Åndelig Oppvåknen - epub

Siden denne utgaven var så pass forskjellig fra den som er fra 1915 skannet jeg begge utgavene:

Åndelig Opvågnen (1915) - epub


Peter Fjellstedt (1802-1881)

Propheten Esaias med forklarende Bemærkninger - epub


Ola Garlaus (1876-1947)

Løste lenker - epub


Jonathan Gideon (1880-1946)

Apostel-billeder - epub


Jonathan Gideon (1880-1946)

Den evige konge - epub


Markus J. Horne (1862–1945)

Hevnen - epub


John Chisholm Lambert (1857-1917)

Helte på missionsmarken - epub


Peder Madsen (1843-1911)

Bornholmerne - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Det nye liv 1 - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Det nye liv 2 - epub


Ernst Modersohn (1870-1948)

Løst fra jeget - epub


Sigurd Normann (1879-1939)

Oxford-gruppe-bevegelsen i luthersk belysning - epub


Peter Jonsson Topp (1787-1869)

En råbende Røst i Ørkenen til dyrt igjenløste Sjele ............... - epub


Charlotte Maria Tucker (1821-1893) A.L.O.E. (A Lady of England)

Mirakler - epub


Rasmus Tveteraas (1862-1938)

Ekko fra Patmos - epub


Henry Ussing (1855-1943)

Apostelen Johannes's breve - epub


Anna Ölander (1861-1939)

Tunagårdens hvide roser - epub


Til slutt to hefter som var så små at jeg først tenkte å ikke legge dem ut, men her er de om noen kunne ha glede av å lese dem:

Et Nådens Under - epub


Idag er Nådens Tid, idag er Gud at finde - epub


For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningsiden på nettestedet Sjeleskatt.

2 Bøker av Peter Fjellstedt

 August 2020

Denne måneden er 2 bøker av Peter Fjellstedt (1802-1881) lagt ut på Sjeleskatt.

For første gang legger jeg link direkte til bokens side på Box slik at du kan laste den ned her uten å måtte gå til nettstedet. Klikk på bokens tittel under bildet for å komme til pdf-filen, eller epub om du ønsker den utgaven.

Skulle ikke linken virke (om den skulle bli endret etter dette innlegget), så gå til Sjeleskatt og last ned derfra.

Det nye Testamente med Forklaringer 1, St. Matthæi Evangelium

epub


St. Jakobi og St. Petri almindelige Breve med Indledninger og Anmærkninger

epub

For å finne mer kristen litteratur i pdf- / epub-format gå til nedlastningsiden på nettestedet Sjeleskatt.

Juli 2020
Denne måneden er to bøker av Martin Luther lagt ut på Sjeleskatt:


Om den verdslige Øvrighed


Luthers Hyrdebrev om Pavens falske Præster og Ordets rette Tjenere


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juni 2020
Denne måneden er følgende bok lagt ut på Sjeleskatt:


Syner fra Patmos - eller, "Det som snart skal ske", av Ludwig J. Pedersen (1868-1950)
En aktuell og god kommentar til Johanes Åpenbaring.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mai 2020
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


En Landsbypræsts Erindringer
Carl Büchsel (1803-1889)


De kirkelige Handlinger
Carl Büchsel (1803-1889)


Se det menneske!
Theodor Dahl (1874-1944)


Trollpiken
Markus J. Horne (1862–1945)

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

April 2020
Etter et over et halvt års opphold i aktiviteten på nettstedet er det en glede igjen å kunne legge ut bøker på Sjeleskatt.
Det legges denne gangen ut 40 bøker. Noen er bare små hefter, andre mer omfattende. Her er prekensamlinger og annen oppbyggelse, misjon, biografier, fortellinger og romaner.
Det kunne trolig vært av interesse at det nevntes litt om den enkelte av bøkene og litt om forfatterene, men det har jeg ikke kapasitet til.


Nils Pedersen Aalvik (1851-1914)
Også I skal vidne


Friedrich Ahlfeld (1810-1884)
Forvalteren og hans Søn


At være eller ikke være


Axel Beck (1873-1949)
Da Lynet slog ned


Axel Beck (1873-1949)
Øjeblikkets alvor


Peter Eggert Benzon (1857-1925)
Svovl : to Fortællinger


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Santalmissionen - 50 års Missionsarbeide


I fjerde nattevakt 1.
Bøn og forbøn. Hvorledes opleves ingripen av Gud? Vinde mennesker.


Charles Chiniquy (1809-1899)
Katolicismen avsløret : et tilbakeblik på mit liv. 1
Femti år i den romersk-katolske kirke


Jonas Dahl (1849-1919)
Tugtemesteren


Peder Dreyer (1860-1939)
Forkynd Kristus


Bjarne Engelstad (1872-1939)
Livets labyrint


Jonathan Gideon (1880-1946)
Johannes fra Antiokia


Den kjærlighet som venter


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 1


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 2


Victor Hugo (1802-1885)
De elendige. 3


Ole Jensen (1834-1915)
En liten kirkehistorie : i fortellinger for skolen og hjemmet


Sigrid Johanssen (1862-1931)
Lys kristentro


Familien Fultons Husholdningsførelse,
eller Tre Måder at leve på : en amerikansk Fortælling
Svært lite av evangelisk innhold i denne, men velger likevel å legge den ut.


Martin Luther (1483-1546)
Udlæggelse af den 68de Psalme


Niels Peder Madsen (1860-1916)
Små træk fra den store krig


Hans Martinussen (1881-1946)
Vesle Kathie


Viktor Myrén (1883-1941)
Det forjættede land
Bind 3 i en trilogi, men kan svært godt leses som en selvstendig bok.


Retfærdiggjørelsen og helliggjørelsen


Af Min Trøstebibel


Vilhelm Rasch (1866-1939)
Når vejret blæser


Augustins omvendelse


Lærer du dine Børn at bede


Arne Thu (1891-1944)
På hellig grunn
En reiseskildring fra Israel eller Palestina som området den gang kaldtes.
Arne Thu var misjonær for Santalmisjonen i India og reiste i 1926 heim til Norge og fikk da med seg oppholdet som er bakgrunnen for boken. Thu døde som fange på Grini 27. juni 1944. Du kan lese mer om han her.Boken fra middelalderen (første gang trykt i 1498) sies å handle om Johan Tauler, en påstand som mange har dradd i tvil. Kirkehistorikeren Ivar Welle sier veldig klart at denne bokens innhold er diktning og ikke har noe som helst med Tauler og Taulers liv å gjøre. Både Martin Luther og Hans Nielsen Hauge omtaler boken positivt. 
Jacob Traasdahl (1838-1903)
To dødsleier og to veier


Charlotte Maria Tucker (1821-1893) A.L.O.E. (A Lady of England)
Familien Roman
Fortsettelse av "Jettenes overvinner" som er lagt ut tidligere.


Andreas Vatne (1861-1941)
Helbredelse ved bøn


Sælsomme Fortællinger


Karl Vold (1875-1948)
Den hellige arv


Karl Vold (1875-1948)
Mellem lidelsens bueganger


Karl Vold (1875-1948)
Stene eller brød


Karl Vold (1875-1948)
Vekter, hvor langt på natt


Theodor Westergaard (1874-1941)
Blomster i høst


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.