Juli 2011
har det vært lite besøk på Sjeleskatt, totalt ble 40 bøker åpnet/lastet ned.
En glede er det å være ferdig med teksten til Sjeleskatt, av Christian Scriver, slik at den nå er lagt ut med hele teksten fra alle fem delene (to bind).

Flott at Nasjonalbiblioteket har skannet så mye eldre kristen litteratur. De gjør en enestående jobb med å ta vare på eldre og nyere bøker og gjøre dem tilgjengelige for oss alle. Av nyere bøker er det bøker fra 1990-tallet du finner i Bokhylla. De kan bare leses online, men eldre bøker som er falt i det fri (som det ikke lenger er copyright på) ligger til nedlastning i pdf-format. Det kan bli litt vel store filer, men fungerer bra. Eks. vis er pdf-filene til Sjeleskatt på henholdsvis 585 mb og 697 mb. For mange vil vel problemet være at det ikke er så lett å lese gotiske bokstaver som er brukt i mange eldre bøker (fra før ca. 1900). Men, for å lese boka Sjeleskatt trenger du hverken laste ned store filer eller være vant til å lese gotisk skrift. Filene jeg har lagt ut med hele teksten er på ca 8 og 9 mb. I starten vil en kanskje synes at setningene iblant er litt lange og tunge, at det blir endel fremmede ord (og ord som har endret betydning i språket vårt), men erfaringen er at dette blir en snart vant til og etter en stund tenker en ikke så mye på det.

---