August 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)
Også i august er det bøker av Luther som er prioritert. Særlig den første anbefales varmt. Her er virkelig trøst å få for Guds barn i møte med sykdom og død.


Trøst for Syge og DøendeTre små Skrifter fra Årene 1539 og 1542
I. Om Papisternes Vievand, og om deres indviede Vox eller såkaldte "Agnus Dei".
II. Om at studere Theologie på den rette Måde (kun ved Bøn, Granskning og Anfægtelse kan Præsten blive, hvad han bør være).
III. En Formaning til alle den evangeliske Kirkes Præster og Lærere.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.