Mars 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Berte Canutte Aarflot (1795-1859)
Troens Frugt, Religiøse Opmuntrings og Opbyggelses Breve.
 

Var litt spendt på innholdet da jeg satte meg til å lese denne boken, men undertittelen var riktig:  Dette er virkelig både oppmuntrende og oppbyggelig å lese.
Hele undertittelen er for øvrig: En Samling af Religiøse Opmuntrings og Opbyggelses Breve samt en Morgen-, og Aften-Bøn med hosføiede Sange.


Martin Luther (1483-1546)
Luthers Psalmer, ved F. L. Mynster
Martin Luthers aandelige Sange, ved M. B. Landstad
Psalmer og Åndelige Sange, ved Hans Rasmussen
Siden det er reformasjonsjubileum i år er tanken å legge ut noe av Luther hver måned, men det gjenstår å se om det lykkes. Denne måneden er det Luthers sanger og salmer som legges ut i tre forskjellige utgaver.
 
  


Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)
Fra Tabernaklets Talerstol.
 

En større samling med mange gode taler av Spurgeon.

Johannes Brandtzæg (1861-1931)
Liv i Gud.
 
 
("Vægter-Røst på Zions Mure").
Prædikener over Kirkeårets
nye Høimessetekster,
1ste Række
af
Norske Præster og Lægmænd
Samlet af
Johannes Brandtzæg


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.