Oktober 2015.
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:
 

Provst Alexander Langes optegnelser om sit liv og sin samtid (1792—1863)
Alexander Lange (1792–1867)

Boken av Alexander Lange er interessant lesning. Den gir et godt bilde av levekårene for en prest tidlig på 1800-tallet og et godt billede av Stavanger og Asker på denne tiden. Den gir også et godt innblik i de religiøse forhold. Herlig er det å merke hans sterke tillit til Bibelens ord.Retfærdiggjørelse ved tro alene, Tanker ved Galaterbrevet,
av Gabriel Refstie (1883-1936)
Boken er som det fremgår av tittelen en gjennomgang av Paulus' brev til Galaterne. En ryddig og oversiktelig hjelp til å få oversikt over innholdet i Galaterbrevet og en god hjelp til å "komme på innsiden" av teksten.
Gabriel Refstie var fra Feda ved Flekkefjord. Han utdannet seg til lærer og arbeidet som lærer i omlag 10 år. På fritiden var han en aktiv forkynner og engasjerte seg også sterkt i avholdssaken (og for så vidt også i mange andre saker). Fra 1916 var han ansatt i Det Vestlandske Indremisjonsforbund (nå Indremisjonsforbundet). Årene 1918-1921 var han sekretær (generalsekretær) og redaktør. Deretter, 1922-1928, virket han som emissær. Refstie var også engasjert i DVIs bibelskolearbeid i Bergen.