Mars 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Prædikener på alle Søn- og Helligdagene i Året samt i Fasten
Denne var en stor overraskelse å lese. Jeg kjente lite til Monrad fra før, men her er det en prekensamling som virkelig har mye å gi til den som tar seg tid til å lese. Om jeg i enkelte ting tenker annerledes enn Monrad så ble også det lagt frem på en slik måte at en får respekt for hans ståsted (jeg tenker her særlig på hva Monrad tenker om hva som skjer når en kristen dør). Boken er en forholdsvis stor bok, men les en preken og to, jeg tror det vil gi mersmak.


Fra Bønnens Verden
Da jeg arbeidet med prekensamlingen til Monrad kom jeg til å tenke på og ta frem igjen denne boken som jeg hadde begynt å arbeide på for lenge siden. En god bok om den store gave som bønnen er for et Guds barn.


Biskop D. G. Monrad - 200 Småtræk, samlede af J. C. Freudendal,
Et bilde sier mer enn tusen ord heter det, og det er jo ofte sant, men samtidig så gir ofte noen tusen ord i sannhet et godt bilde også. Dette er ikke noen biografi, men du får et lite møte med Monrad i 200 "småtræk". Disse "småtræk" er særlig fra hans visitaser og besøk rundt om i menighetene han var biskop for, og forteller oss mye om Monrad men også om tiden han levde i. Alt i alt et interessant bilde.


Sara Flock (1867-1925)
Gilmt fra Sara Flocks Bibeltimer
På en gjenbruksbutikk kom jeg nylig over denne lille boken, som det er en glede å få dele med flere. Den er vel verdt å lese. Et lite møte med en kvinne med er et sterkt kall til tjeneste og trofasthet i tjenesten til det siste. Joh. M. Wisløff skriver i forordet: Hemmeligheten ved Sara Flocks liv kan uttrykkes i Jesu lignelse om den kostelige perle. Hun lignet hin kjøbmand, som solgte alt hvad han eiet og kjøpte perlen.

På en annen gjenbruksbutikk kom jeg over:


Johannes Solem (1868-1948)
Det frie legmannsarbeide i de kommende dage
Et lite hefte med et foredrag som Solem holdt på Det Vestlandske Indremisjonsforbunds årsmøte i Bergen 23. september 1938. Her er mye som er like aktuelt i dag som for 80 år siden og verdt å lese og tenke over.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.