Juni 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Fra Jøde til Kristen - Erfaringer som Jøde og KristenPeter - Fisker, Discipel, Apostel

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mai 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Martin Luther (1483-1546)
Om den rette Gransken i Skriften.
Et lite hefte med en kort utleggelse av Joh.5:39-45, supplert med noen avsnitt fra Luthers bordtaler om Guds ord.På Ligården.
Oppbyggelig fortelling.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
April 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:


Bind 9 Enchiridion, av Aurelius Augustinus.

 

Martin Luther (1483-1546)
Udlæggelse af Pauli Brev til Galaterne.Amy Le Feuvre (1861-1929)
 Fortabte Sønner.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format. 
Mars 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:
 
 
Thascius Cæcilius Cyprianus (ca.200-258)
Bind 1 Om den almindelige Kirkes Enhed og Om Herrens Bøn, af Thascius Cæcilius Cyprianus. 
 
 
Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca.160-ca.220)
Bind 2 Forsvarsskrift for de Kristne mod Hedningerne, av Tertullian.
 
 
Martin Luther (1483-1546)
Rene og Apostoliske Lærdom.
Dr. Morten Luthers rene og apostoliske Lærdom især over Arvesynden, Retfærdiggjørelsen og Helliggjørelsen.
Utdrag fra Luthers skrifter om de nevnte temaene.
 
 
Henrik Kaarstad (1865-1927)
Romarbrevet, Kap. 1-8
En kortfattet og grei kommentar til de første 8 kapitlene av Paulus' brev til menigheten i Rom. Boken var i sin tid til bruk i lærerskolen men passer så absolutt for alle som vil få en enkel og grei oversikt over første halvdel av Romerbrevet. Boken er på et stort sett lettfattelig nynorsk målføre.
 
 
Amy Le Feuvre (1861-1929)
Teddys Knap.
En fin liten fortelling, kanskje fra først av tiltenkt barn, men så absolutt en grei bok også for voksne. Boken er på dansk og litt "gammelmodig" rent språklig. Har også funnet et par bøker til av Feuvre som kommer til å bli lagt ut senere. Så langt jeg kan finne er ingen av oversettelsene av hennes bøker til norsk i det fri, og blir det heller ikke på en god stund.
 
 
Ny Grund og Juleneget.
To små oppbyggelige fortellinger.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


Februar 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:
 
 
Bind 3 Bekjendelser, av Aurelius Augustinus.
Tanken er å legge ut flere av bøkene i denne serien. Noen av skriftene i serien er relativt korte, Augustins Bekjendelser er av de mer omfattende. Deler av denne boken er like aktuelt i dag som den tid da Augustin skrev den og er nyttig til oppbyggelse og ettertanke. Boken er på mange måter Augustins selvbiografi, eller kanskje vi skulle si åndelige selvbiografi. Boken gir også et innblik i denne perioden av kirkehistorien.Martin Luther (1483-1546)
Tankesprog til hver Dag i Året.
Her er en lang rekke "gullkorn" fra Luther. Det mangler dessverre noen sider som jeg ikke har tilgang til. Jeg liker ikke å legge ut bøker som ikke er komplette, men tror at mange i likhet med meg selv kan ha interesse av denne likevel.Gustav Jensen (1845-1922)
Fra Påsketiden 1895, Fem Prædikener.

 

George Taylor Rygh (1860-1942)
Morgenrødens Vinger.
En utvandrerfortelling med et oppbyggelig sikte.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Januar 2018
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Dr. Morten Luthers Beskrivelse af og Advarsel mod Sværmerne.
Språket er forholdsvis gammelt og setningene iblant litt lange, men boken er likevel stort sett lettlest. Det er aldri bortkastet tid å lese Luthers skrifter, så de trenger i grunnen ikke noen anbefaling. Denne er overraskende aktuell i vår tid sett i forhold til at stykkene er skrevet inn i en historisk situasjon som ligger så langt tilbake i tid. Det som gjør den så aktuell er nettopp det at Luther makter å føre oss inn i Bibelens ord og slik hjelper oss å se klart i møte med de mange læreretninger.

Eric Peter Giers (1701-1780)
 

Fra Erfaringens Skole.
Angående Omvendelse, Tro, Forsagelse, Helliggjørelse og Kors.
Efter E. P. Giers, bearbeidet af C. O. Rosenius.
En enkel men dyptpløyende bok. I samtaleform har vi her god sjelesorg og oppbyggelse.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Desember 2017
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

Dr. Martin Luthers Christelige Betragtninger til hver Dag i Året.
En god andaktsbok med stort sett korte men også noen litt lengre utdrag fra Luthers skrifter. Noen skriftsteder eller tema tas frem som en serie med andakter, eks. vis Fader vår. Språket i denne amerikanske utgaven fra 1894 er forholdsvis gammelt dansk. Skrivemåte på ett og samme ord varierer en del gjennom boken og for noen av disse har jeg gjennomført en skrivemåte. Enkelte steder har det vært nødvendig å sammenholde teksten med utgaven fra 1866.
 

Ole C. Iversen (1864-1933)

Gjennem vanskeligheter.
I denne boken tar Iversen frem noen av de mange innvendinger mot kristen tro som en kan møte på og kommer med veiledning i disse spørsmålene. Et par av stykkene bærer kanskje litt preg av at det er en stund siden de er skrevet, men selve problemstillingene er fortsatt like aktuelle. Her tas frem spørsmålene om hvorvidt det finnes en Gud og om muligheten for at Gud griper inn i vår verden og gjør under.  Vi møter de mange spørsmål omkring Jesus - jomfrufødselen, hans lidelse, død og oppstandelse. Andre emer er forsoningen, lidelsens gåte, fortapelsen, Den hellige skrift, og forholdet mellom Jesu og Paulus' lære.
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
November 2017
Følgende bøker er denne måneden lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther, Bind 3.
Så langt jeg har funnet ble det ikke gitt ut flere bind av "Luthers Folkebibliothek" enn de tre som nå er lagt ut her.


Peder Dreyer (1860-1939)


Jesu yppersteprestlige bøn. Kom over dette heftet av Peder Dreyer og har gleden av å dele det med andre her på Sjeleskatt. Dreyers skifter er enkle og oppbyggelige og vel verdt å lese.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Oktober 2017
Denne måneden er det 2 bøker av Martin Luther som legges ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Luthers Folkebibliothek. Udvalgte fuldstændige Skrifter af Dr. Martin Luther,
Bind 1 og Bind 2

Bind 3 kommer etter planen i slutten av november

Har tidligere lagt ut:
Udvalgte Skrifter af Dr. Morten Luther om Sakramenterne og de Dødes Opstandelse. Denne boken er (med noen små variasjoner) den samme som bind 1 av Luthers Folkebibliothek, men velger å la begge utgavene være tilgjengelige.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
September 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)


Breve fra Luther

Denne måneden er det en fin samling med brev fra Luther som legges ut. Det gir oss et litt annerledes møte med Luther enn om vi eksempelvis leser en biografi om han. Boken gir oss i hans egne ord bl.a. glimt fra hans familieliv, hans forhold til myndigheter og storfolk og hans omsorg for den fattige. Disse brev viser omsorg for sjelens frelse og gir hjelp til å løfte blikket fra det daglige slit og strev mot målet for vår livsvandring.

Peder Fostervold (1884-1940)


Synder-retten
 
Kom over dette lille heftet på en gjenbruksbutikk, og det er en glede å kunne få dele disse små oppbyggelige fortellinger og betraktninger med flere ved å legge den ut her blandt bøkene på Sjeleskatt. Det ligger også en bok fra før av samme forfatter som anbefales varmt: Den faste grundvold. Legger til epub av den og har også fornyet pdf-utgaven.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
August 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)
Også i august er det bøker av Luther som er prioritert. Særlig den første anbefales varmt. Her er virkelig trøst å få for Guds barn i møte med sykdom og død.


Trøst for Syge og DøendeTre små Skrifter fra Årene 1539 og 1542
I. Om Papisternes Vievand, og om deres indviede Vox eller såkaldte "Agnus Dei".
II. Om at studere Theologie på den rette Måde (kun ved Bøn, Granskning og Anfægtelse kan Præsten blive, hvad han bør være).
III. En Formaning til alle den evangeliske Kirkes Præster og Lærere.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juli 2017
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:

Martin Luther (1483-1546)

 
Bibelske Sprog- og Skat-Kiste
Språket er gammel, men innholdet godt. Fant senere en utgave som har noe nyere språk, men var da nesten ferdig med denne gamle utgaven. (Kan hende den nyere utgaven blir lagt ut senere, men det blir evt. langt frem til det).


Philipp Melanchthon (1497-1560)Oration, eller Liig-Prædiken, over Doctor Martin Luther

Jan de Liefde (1814-1869)
 
 
En Kristens Indtægter og Utgifter
Kom over denne lille boken for 30 år siden og har lest den en del ganger disse årene - og kommer til å lese den om igjen. En liten bok med et stort budskap som en ikke lett blir ferdig med.
Fant nettopp denne gamle utgaven av boka som er i det fri.

Carl Olof Rosenius (1816-1868)
Det er en stor glede å få legge ut resten av de bøken av Rosenius som ligger på arven.net
Hjertelig takk til Hermod Hogganvik for det store og gode arbeidet som er gjort med disse nyoversettelsene av Rosenius sine skrifter.
Disse bøkene anbefales varmt.
Husandaktsboka ble lagt ut i juni. Denne måneden legges følgende titler ut:
Fader vår
I syndsforlatelsens rike
I Åndens helliggjørelse
Menneskets fall og gjenopprettelse
Romerbrevets budskap. Bind 1. Kapittel 1-5
Romerbrevets budskap. Bind 2. Kapittel 6-8
Romerbrevets budskap. Bind 3. Kapittel 9-16
Veiledning til fred

 
 
 
 
 
 
 
 
For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.