Juli 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Peter Fjellstedt (1802-1881)
Psalmernes Bog med forklarende Anmærkninger
Salmenes bok med korte forklaringer. Svensken Peter Fjellstedt skrev slike oversettelser og kommentarer til hele Bibelen. Se: Fjellstedts översättning 1861 GT og NT.
Se også wikisource. (Her kan du laste ned en epub-fil med bibeltekstene og de korte kommentarene.)


Amy Le Feuvre (1861-1919)
Far ud på Dybet


Jonathan Gideon (1880-1946)
Kirkefaderen Tertullian og hans samtid


Missionsbarnet


Anders Hovden (1860-1943)
Bonden


Anders Hovden (1860-1943)
Fly


Anders Hovden (1860-1943)
Have der vest


Anders Hovden (1860-1943)
Låk lagnad
Dette er den første boken Anders Hovden skrev. Den ble skrevet under pseudonymet Karl Koll.
Hovden regner boken om "Odd" som sin første bok (tanken er å legge den ut her i august). Denne egentlig første boken "Laak Lagnad" som kom i 1893 omtaler han i boken "Attersyn" slik: "Denne boki var berre ei samankøyrd steinrøys, som skulde verta til hus, men ikkje vart det."Olfert Ricard (1872-1929)
Mellem vennerLudwig Schübeler (1890-1945)
I kongens ærend
Et sterk og fint møte med studenten Magne C. Lund. Livet hans ble ikke langt, men han satte tydelige spor der han gikk. Hans store mål i livet var å lede sine medmennesker til Jesus. Boken ble gitt ut på nytt både i 1961 og i 1972.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Juni 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Henry Ussing (1855-1943)
Evangeliets sejrsgang
En fin og god fremstilling av misjonshistorien frem til ca 1900.


Adolph Monod (1802-1856)
Kunne I døe roligt


Hvad der forestår
En liten bok om hva Bibelen sier om de siste tider. Bokens styrke ligger nettopp i at det er hva Bibelen sier som løftes frem.


I prøvelsernes tid


Ludvig Uri (1884-1907)
"Evig fortabt" - ei livssoga
En fortelling fra Sunnmøre. Personlig synes jeg fortellingen og skildringene er svært gode, men den hadde vært enda bedre om en hadde luket bort banneordene. Det er fra denne boken vi har fått denne fine sangen:

Jesus, Jesus ver du hjå meg, 
stå ved lægjet, gå kje frå meg 
no, når dauden stundar til. 
Lat kje Satan meg få gjera 
noko vondt; — men du meg bera 
heim åt deg; — dit no eg vil.

 Jesus, Jesus gløym dei ordi, 
som eg i mitt liv på jordi 
tidt hev tala deg imot! 
Gløym alt vondt, eg gjorde — tenkte, 
det, som tidt din kjærleik krenkte, 
— tilgjev du og lett min fot.

Alt, som vil mitt samvit tyngja, 
tak du burt, so eg kan syngja 
rein og fri min siste song. 
Og so Jesus, gå kje frå meg, 
stå ved lægjet, ver du hjå meg 
no, eg sovnar siste gong.


Harolds hustru
En misjonsfortelling fra India


Om de blot vidste


Sven Aarrestad (1850-1942)
Asbjørn Kloster - og litt om den tid som fostret ham
Et interessant møte med Asbjørn Kloster, kvekerne og avholdssaken.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Missionens nødvendighed og velsignelse
Bodding var i mange år ute som misjonær for Santalmisjonen og denne boken avspeiler en del av hans personlige erfaringer i misjonsarbeidet.


Paul Olaf Bodding (1865-1938)
Sona, en kristen Santalkvindes liv og gjerning


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Mai 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt.


Mary Emily Ropes (1842-1932)
Mary Jones og hendes Bibel.
En fin bok om den unge jenta Mary Jones som så gjerne ville ha en bibel på sitt eget språk. Historien om Mary Jones førte til etableringen av det første Bibelselskap.
Så langt jeg forstår ble fortellingen om "Mary Jones og hendes Bibel" første gang utgitt i Norge i forbindelse med Det norske Bibelselskaps 75-års jubileum i 1891, da som en del av årsrapporten fra selskapet.


Conrad Svendsen (1862-1943)
Betragtninger for hver dag i måneden.
En liten andaktsbok skrevet med tanke på utdeling blant konfirmanter.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
April 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt.


Vilhelm Birkedal (1809-1892)
Den kristne Forsonings-Tro hævdet overfor Pastor Otto Møller
Denne boken er det vel verdt å bruke litt tid på.(Kvindelige Missions-Arbejdere. 1)
En kort fortelling.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Mars 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Prædikener på alle Søn- og Helligdagene i Året samt i Fasten
Denne var en stor overraskelse å lese. Jeg kjente lite til Monrad fra før, men her er det en prekensamling som virkelig har mye å gi til den som tar seg tid til å lese. Om jeg i enkelte ting tenker annerledes enn Monrad så ble også det lagt frem på en slik måte at en får respekt for hans ståsted (jeg tenker her særlig på hva Monrad tenker om hva som skjer når en kristen dør). Boken er en forholdsvis stor bok, men les en preken og to, jeg tror det vil gi mersmak.


Fra Bønnens Verden
Da jeg arbeidet med prekensamlingen til Monrad kom jeg til å tenke på og ta frem igjen denne boken som jeg hadde begynt å arbeide på for lenge siden. En god bok om den store gave som bønnen er for et Guds barn.


Biskop D. G. Monrad - 200 Småtræk, samlede af J. C. Freudendal,
Et bilde sier mer enn tusen ord heter det, og det er jo ofte sant, men samtidig så gir ofte noen tusen ord i sannhet et godt bilde også. Dette er ikke noen biografi, men du får et lite møte med Monrad i 200 "småtræk". Disse "småtræk" er særlig fra hans visitaser og besøk rundt om i menighetene han var biskop for, og forteller oss mye om Monrad men også om tiden han levde i. Alt i alt et interessant bilde.


Sara Flock (1867-1925)
Gilmt fra Sara Flocks Bibeltimer
På en gjenbruksbutikk kom jeg nylig over denne lille boken, som det er en glede å få dele med flere. Den er vel verdt å lese. Et lite møte med en kvinne med er et sterkt kall til tjeneste og trofasthet i tjenesten til det siste. Joh. M. Wisløff skriver i forordet: Hemmeligheten ved Sara Flocks liv kan uttrykkes i Jesu lignelse om den kostelige perle. Hun lignet hin kjøbmand, som solgte alt hvad han eiet og kjøpte perlen.

På en annen gjenbruksbutikk kom jeg over:


Johannes Solem (1868-1948)
Det frie legmannsarbeide i de kommende dage
Et lite hefte med et foredrag som Solem holdt på Det Vestlandske Indremisjonsforbunds årsmøte i Bergen 23. september 1938. Her er mye som er like aktuelt i dag som for 80 år siden og verdt å lese og tenke over.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.

Februar 2019
Denne måneden er det bare en ny bok som er lagt ut på Sjeleskatt:


Ikke alt det, der glimrer, er Guld.

For å laste ned boken: Gå til Sjeleskatt.
Boken er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Januar 2019
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Ludwig Schübeler (1890-1945)
Boken om bispen
La i desember ut noen bøker av Johan Lunde. Her har du anledning til å bli bedre kjent med han.Hans mors Gud
Så langt jeg har kunnet finne er dette den eneste norske oversettelse av Runa-bøkene som det ikke lenger er copyright på. "Hans mors Gud" er oversatt av Emy Nicolaysen (1871-1945).

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Desember 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Barneprekener, av Johan LundeNye barneprekener, av Johan Lunde
"Barneprekener" og "Nye barneprekener" er to flotte samlinger av enkle oppbyggelige prekener skrevet for barn, men vel verdt å lese uansett alder.
I "Nye barneprekener" er det tatt med en "ny" preken fra samleutgaven "Barnas søndagsbok" (1934), slik at samlingen av barneprekener blir mer komplett.
(Som det fremkommer av bildene ovenfor har jeg her tatt med to cover for begge bøkene.)


Vesle-Knut, av Johan Lunde
Barnebok skrevet med utgangspunkt i Johan Lundes egen barndom.


Kristus vor frimodighet, av Johan Lunde
3 taler av Lunde, bl.a. talen han holdt da han ble innsatt som biskop.


Menneskeædere vundet for Herren, av Oscar Michelsen
Et interessant glimt inn i misjonsarbeid på Tongoa i det som i dag er landet Vanuatu (den gang Ny-Hebridene). Da Michelsen kom dit var kannibalisme utbredt, men etter som evangeliet fikk gripe tak i folket ble det en ny tid også slik.
(For ca 20-25 år siden ble boken utgitt i en forkortet og språklig oppdatert utgave: Menneskeetere vunnet for Herren. Utgitt av Terje Nærland.)


Jesus lever, av Bjarne Engelstad
Roman med handling fra Oslo omlag 100 år tilbake i tid.


For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.


November 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:Ludvig Hope, av Oscar Handeland
Hjertelig takk til Lunde forlag for tillatelse til å legge ut Oscar Handelands bøker. 
Denne måneden er det en glede å få legge ut disse to flotte biografiene om Ludvig Hope og Sigurd Odland. Disse er vel verdt å prioritere dersom du ikke allerede har lest dem eller det er lenge siden du leste dem.


Sigurd Odland, av Oscar Handeland


I skyggen av foldede hender, av Syllander Brekke
En fortelling fra den tiden da mange nordmenn drog over havet til Amerika for å søke lykken. Det gikk slett ikke alltid som en hadde tenkt. Men, det å få leve i skyggen av foldede hender, gir håp om det skulle bli aldri så "håpløst".


Bedstefars Solstråle, av Jens Marius Giverholt
En enkel fortelling, skrevet for barn, i likhet med de fleste av Giverholts bøker.


Aonio Paleario, av Vilhelm Sommerfelt
Aonio Paleario og bogen om Kristi velgjerning.
To evangeliske martyrer i reformationens århundrede.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
Oktober 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


William Hole (1846-1917) / Johan Lunde (1866-1938)

JESUS FRA NASARET
HANS LIV OG VIRKE

FORTALT FOR BARN OG UNGDOM
EFTER DET NYE TESTAMENTE

I TILKNYTNING TIL
WM. HOLE’S
BILLEDER FRA JESU LIV

AV
JOHAN LUNDE
BISKOP

Denne flotte boken med William Holes bilder var jeg så heldig å finne på en gjenbruksbutikk. Den nye utgaven har jeg hatt lenge (Det evige motiv, Dreyer forlag, 1980). Denne gamle utgaven som det ikke lenger er copyright på, med tekst av Johan Lunde, kjente jeg til at eksisterte uten at jeg hadde sett den tidligere.
Last den ned i beste pdf-oppløsning og gled deg over de flotte bildene og les Johan Lundes tekster. "Fortalt for barn og ungdom" sier tittelsiden, men denne "bibelhistorie" er like nyttig for oss som for lengst er forbi ungdomsårene. Bakerst i boken er Holes egne kommentarer til bildene som også er interessant lesning.Jonas Myhre (1862-1945)
Små søndagsandakter for barn
Fra Jonas Myhres forord til boken:
Disse små søndagsandakter er et utvalg av dem jeg i sin tid skrev i Misjonsselskapets Barneblad, da jeg i nogen år redigerte det som forstander for Misjonsskolen i Stavanger. Det merkes på dem at de blev skrevne med tanke på misjonens barneforeninger, så de kunde brukes som andakter for disse. Derfor minner de ofte om misjonen.

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.
September 2018
Denne måneden er følgende bøker lagt ut på Sjeleskatt:


Dwight Lyman Moody (1837-1899).
Barnesogur


Ole Langeland (1830-1934).
De gamle stier

For å laste ned bøkene: Gå til Sjeleskatt.
Bøkene er tilgjengelige i pdf-format og i epub-format.